Skip to main content
Submitted by admin on December 1, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

General English Class A2

Интензивният курс по английски за ниво А2 (Pre-Intermediate) е подходящ за хора с основни познания по езика, желаещи да запълнят евентуални теоретични или практически пропуски, или за хора, които искат да използват езика на по-високо ниво както в професионалния, така и в личния си живот.

В края на програмата ще се чувствате по-уверени в писмената и устна комуникация, ще сте надградили граматическите познания и лексикалния си запас по разнообразни теми. Постигаме тези резултати благодарение на утвърдената ни методика и говорейки изцяло на английски в часовете. Така ще усвоите езика по-бързо и естествено.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Тази програма се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на курса по английски за ниво А2 са да ви помогне:

 • да развиете четирите езикови умения - говорене, писане, четене и слушане с разбиране;
 • да научите най-често използваните граматически правила и конструкции в английския език и да ги прилагате правилно в устна и писмена комуникация;
 • да разширите речниковия си запас с по-рядко срещани и типично английски думи и изрази (напр. фразеологични глаголи, колокации);
 • да развиете усет за организация, стил и фиксирани фрази при писане.

 

 

Грижим се да постигнете възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвоявате новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражнявате се чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на курса ще можете:

 • да разпознавате и разбирате думи и изрази, свързани с ежедневието и често срещани ситуации (например как да попитате за посоката и да се ориентирате на непознато място, как да върнете стока в магазин и др.);
 • да извличате главната идея и детайли от запис или писмен текст;
 • да общувате със събеседник, използвайки серии от познати изрази, описващи вашите интереси, минали събития, бъдещи планове и др.;
 • да разпознавате и съставяте различни текстове (формален и неформален имейл, статия, биография, есе и др.).

 

 

Надграждайки знанията си по английски с курса за ниво А2, ще можете:

 • да пътувате с цел туризъм в англоговоряща страна, да се запознавате и да разговоряте с англоговорящи;
 • да се ориентирате по-лесно в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн публикации);
 • да започнете да използвате езика, елиминирайки езиковата бариера при говорене;
 • да усетите, че имате по-сериозна теоретична основа, която предстои да разгърнете в следващите нива.

 

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

Интензивният курс по английски за ниво А2 (Pre-Intermediate) е подходящ за хора с основни познания по езика, желаещи да запълнят евентуални теоретични или практически пропуски, или за хора, които искат да използват езика на по-високо ниво както в професионалния, така и в личния си живот.

В края на програмата ще се чувствате по-уверени в писмената и устна комуникация, ще сте надградили граматическите познания и лексикалния си запас по разнообразни теми. Постигаме тези резултати благодарение на утвърдената ни методика и говорейки изцяло на английски в часовете. Така ще усвоите езика по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Целите на курса по английски за ниво А2 са да ви помогне:

 • да развиете четирите езикови умения - говорене, писане, четене и слушане с разбиране;
 • да научите най-често използваните граматически правила и конструкции в английския език и да ги прилагате правилно в устна и писмена комуникация;
 • да разширите речниковия си запас с по-рядко срещани и типично английски думи и изрази (напр. фразеологични глаголи, колокации);
 • да развиете усет за организация, стил и фиксирани фрази при писане.

 

Грижим се да постигнете възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвоявате новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражнявате се чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на курса ще можете:

 • да разпознавате и разбирате думи и изрази, свързани с ежедневието и често срещани ситуации (например как да попитате за посоката и да се ориентирате на непознато място, как да върнете стока в магазин и др.);
 • да извличате главната идея и детайли от запис или писмен текст;
 • да общувате със събеседник, използвайки серии от познати изрази, описващи вашите интереси, минали събития, бъдещи планове и др.;
 • да разпознавате и съставяте различни текстове (формален и неформален имейл, статия, биография, есе и др.).

 

Надграждайки знанията си по английски с курса за ниво А2, ще можете:

 • да пътувате с цел туризъм в англоговоряща страна, да се запознавате и да разговоряте с англоговорящи;
 • да се ориентирате по-лесно в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн публикации);
 • да започнете да използвате езика, елиминирайки езиковата бариера при говорене;
 • да усетите, че имате по-сериозна теоретична основа, която предстои да разгърнете в следващите нива.

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

Интензивният курс по английски за ниво А2 (Pre-Intermediate) е подходящ за хора с основни познания по езика, желаещи да запълнят евентуални теоретични или практически пропуски, или за хора, които искат да използват езика на по-високо ниво както в професионалния, така и в личния си живот.

В края на програмата ще се чувствате по-уверени в писмената и устна комуникация, ще сте надградили граматическите познания и лексикалния си запас по разнообразни теми. Постигаме тези резултати благодарение на утвърдената ни методика и говорейки изцяло на английски в часовете. Така ще усвоите езика по-бързо и естествено.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Тази програма се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на курса по английски за ниво А2 са да ви помогне:

 • да развиете четирите езикови умения - говорене, писане, четене и слушане с разбиране;
 • да научите най-често използваните граматически правила и конструкции в английския език и да ги прилагате правилно в устна и писмена комуникация;
 • да разширите речниковия си запас с по-рядко срещани и типично английски думи и изрази (напр. фразеологични глаголи, колокации);
 • да развиете усет за организация, стил и фиксирани фрази при писане.

 

 

Грижим се да постигнете възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвоявате новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражнявате се чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на курса ще можете:

 • да разпознавате и разбирате думи и изрази, свързани с ежедневието и често срещани ситуации (например как да попитате за посоката и да се ориентирате на непознато място, как да върнете стока в магазин и др.);
 • да извличате главната идея и детайли от запис или писмен текст;
 • да общувате със събеседник, използвайки серии от познати изрази, описващи вашите интереси, минали събития, бъдещи планове и др.;
 • да разпознавате и съставяте различни текстове (формален и неформален имейл, статия, биография, есе и др.).

 

 

Надграждайки знанията си по английски с курса за ниво А2, ще можете:

 • да пътувате с цел туризъм в англоговоряща страна, да се запознавате и да разговоряте с англоговорящи;
 • да се ориентирате по-лесно в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн публикации);
 • да започнете да използвате езика, елиминирайки езиковата бариера при говорене;
 • да усетите, че имате по-сериозна теоретична основа, която предстои да разгърнете в следващите нива.

 

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

Интензивният курс по английски за ниво А2 (Pre-Intermediate) е подходящ за хора с основни познания по езика, желаещи да запълнят евентуални теоретични или практически пропуски, или за хора, които искат да използват езика на по-високо ниво както в професионалния, така и в личния си живот.

В края на програмата ще се чувствате по-уверени в писмената и устна комуникация, ще сте надградили граматическите познания и лексикалния си запас по разнообразни теми. Постигаме тези резултати благодарение на утвърдената ни методика и говорейки изцяло на английски в часовете. Така ще усвоите езика по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая. Тя позволява пълноценна комуникация между участниците в дискусията, както и провеждането на интерактивни упражнения, презентации и др.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Целите на курса по английски за ниво А2 са да ви помогне:

 • да развиете четирите езикови умения - говорене, писане, четене и слушане с разбиране;
 • да научите най-често използваните граматически правила и конструкции в английския език и да ги прилагате правилно в устна и писмена комуникация;
 • да разширите речниковия си запас с по-рядко срещани и типично английски думи и изрази (напр. фразеологични глаголи, колокации);
 • да развиете усет за организация, стил и фиксирани фрази при писане.

 

Грижим се да постигнете възможно най-добрия напредък, като прилагаме нашите утвърдени и изпитани методи:

 • чрез интересни и любопитни теми усвоявате новата граматика и думи;
 • занятията в програмата са с фокус върху комуникацията в групата;
 • поднасяме плавно новите граматически структури и лексика;
 • упражнявате се чрез ролеви игри, симулиращи реални ситуации от ежедневието;
 • потапяме курсистите в изцяло англоезична среда, което позволява въведението в езика да се случи по естествен начин;
 • използваме онлайн платформа, която дава възможност за допълнителна, диференцирана практика върху уменията.

След успешно завършване на курса ще можете:

 • да разпознавате и разбирате думи и изрази, свързани с ежедневието и често срещани ситуации (например как да попитате за посоката и да се ориентирате на непознато място, как да върнете стока в магазин и др.);
 • да извличате главната идея и детайли от запис или писмен текст;
 • да общувате със събеседник, използвайки серии от познати изрази, описващи вашите интереси, минали събития, бъдещи планове и др.;
 • да разпознавате и съставяте различни текстове (формален и неформален имейл, статия, биография, есе и др.).

 

Надграждайки знанията си по английски с курса за ниво А2, ще можете:

 • да пътувате с цел туризъм в англоговоряща страна, да се запознавате и да разговоряте с англоговорящи;
 • да се ориентирате по-лесно в англоезични текстове (в медии, в упътвания и инструкции, в онлайн публикации);
 • да започнете да използвате езика, елиминирайки езиковата бариера при говорене;
 • да усетите, че имате по-сериозна теоретична основа, която предстои да разгърнете в следващите нива.

 

За нас е изключително важно да Ви предостравим най-подходящата програма спрямо целите Ви, свързани с английския език. Ето затова още в самото начало ще се запознаем с тях, а в течение на курса:

 • ще проследяваме представянето и резултатите Ви, за да се погрижим за подобряването им, посредством индивидуална работа и внимание;
 • ще получавате постоянна обратна връзка за Вашето ниво на знания и умения;
 • ще получите достъп до безплатна онлайн платформа за допълнителни упражнения, които ще Ви помогнат да затвърдите знанията си.

Ценим обратната връзка и от Ваша страна, за да направим курса още по-полезен за Вас.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Може да се запишете и онлайн, като направите тест за определяне на ниво тук.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Лозенец

ул. "Голо бърдо" 22

България

бул. "България" 53А, ет. 3

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Чайка

жк "Чайка", бл. 68, партер

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org