Skip to main content
Submitted by admin on December 5, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Business English Executive Class B2

Програмата Business Executive Class B2 (Upper Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще Ви въведем в начина на комуникация в международна корпоративна среда и ще придобиете ценни умения в бизнес комуникацията. Така ще постигнете не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоите и важните soft skills, необходими за постигането на ефективност в общуването с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само на английски – така свиквате с произношението и ритъма на езика и го усвоявате бързо и естествено.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Тази програма се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на програмата Business Executive Class B2 са да Ви помогне:

 • да надградите уменията си по езика, като разширите познанията си по граматика и обогатите речника си с много фрази от практиката, подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагате новопридобитите си знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общувате устно и писмено с подходящия за международни корпорации тон;
 • да придобиете правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоите важни качества и умения, необходими в работата на всеки мениджър;
 • да обмените опит и да получите ценни съвети от други утвърдени професионалисти.

При успешно завършване на ниво B2 ще можете:

 • да участвате в спонтанни разговори на различни теми от света на бизнеса, да давате аргументирано мнение, да обяснявате графици и ангажименти, да си уреждате срещи, да водите преговори, да правите презентации, да представяте данни и др.;
 • да пишете различни текстове от официалната бизнес кореспонденция и др. – email, CV, мотивационно писмо, график, доклад, описание на продукт и услуга, есе и др.
 • да четете статии и репортажи, свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • да разбирате основните точки в лекции и дълги речи и сложни аргументи, свързани със сравнително непознати за вас теми;

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминава изцяло на английски, за да имате възможност да прилагате наученото и да общувате с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни бизнес компании;
 • осигуряваме ви допълнителни домашни и упражнения, с които да постигнете целите си по езика по-бързо;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса:

 • ще сте много по-уверени, когато комуникирате в международна бизнес среда;
 • ще можете да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще сте развили ценни мениджърски умения, които ще са от полза за кариерното ви развитие;
 • ще се чувствате по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще сте по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили полезен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще сте надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължите обучението си за международен езиков сертификат.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво B2 по английски език, който е валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили достатъчно нови знания и ще получите възможността да се явите на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата.

Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B2 (Upper Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще Ви въведем в начина на комуникация в международна корпоративна среда и ще придобиете ценни умения в бизнес комуникацията. Така ще постигнете не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоите и важните soft skills, необходими за постигането на ефективност в общуването с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само на английски – така свиквате с произношението и ритъма на езика и го усвоявате бързо и естествено.

Часовете се провеждат в нашата удобна онлайн платформа, която позволява множество интерактивни дейности и доближава изживяването максимално до това в реалната класна стая.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

 

Целите на програмата Business Executive Class B2 са да Ви помогне:

 • да надградите уменията си по езика, като разширите познанията си по граматика и обогатите речника си с много фрази от практиката, подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагате новопридобитите си знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общувате устно и писмено с подходящия за международни корпорации тон;
 • да придобиете правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоите важни качества и умения, необходими в работата на всеки мениджър;
 • да обмените опит и да получите ценни съвети от други утвърдени професионалисти.

При успешно завършване на ниво B2 ще можете:

 • да участвате в спонтанни разговори на различни теми от света на бизнеса, да давате аргументирано мнение, да обяснявате графици и ангажименти, да си уреждате срещи, да водите преговори, да правите презентации, да представяте данни и др.;
 • да пишете различни текстове от официалната бизнес кореспонденция и др. – email, CV, мотивационно писмо, график, доклад, описание на продукт и услуга, есе и др.
 • да четете статии и репортажи, свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • да разбирате основните точки в лекции и дълги речи и сложни аргументи, свързани със сравнително непознати за вас теми;

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминава изцяло на английски, за да имате възможност да прилагате наученото и да общувате с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни бизнес компании;
 • осигуряваме ви допълнителни домашни и упражнения, с които да постигнете целите си по езика по-бързо;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса:

 • ще сте много по-уверени, когато комуникирате в международна бизнес среда;
 • ще можете да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще сте развили ценни мениджърски умения, които ще са от полза за кариерното ви развитие;
 • ще се чувствате по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще сте по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили полезен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще сте надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължите обучението си за международен езиков сертификат.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво B2 по английски език, който е валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили достатъчно нови знания и ще получите възможността да се явите на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата.

Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B2 (Upper Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще Ви въведем в начина на комуникация в международна корпоративна среда и ще придобиете ценни умения в бизнес комуникацията. Така ще постигнете не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоите и важните soft skills, необходими за постигането на ефективност в общуването с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само на английски – така свиквате с произношението и ритъма на езика и го усвоявате бързо и естествено.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Тази програма се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на програмата Business Executive Class B2 са да Ви помогне:

 • да надградите уменията си по езика, като разширите познанията си по граматика и обогатите речника си с много фрази от практиката, подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагате новопридобитите си знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общувате устно и писмено с подходящия за международни корпорации тон;
 • да придобиете правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоите важни качества и умения, необходими в работата на всеки мениджър;
 • да обмените опит и да получите ценни съвети от други утвърдени професионалисти.

При успешно завършване на ниво B2 ще можете:

 • да участвате в спонтанни разговори на различни теми от света на бизнеса, да давате аргументирано мнение, да обяснявате графици и ангажименти, да си уреждате срещи, да водите преговори, да правите презентации, да представяте данни и др.;
 • да пишете различни текстове от официалната бизнес кореспонденция и др. – email, CV, мотивационно писмо, график, доклад, описание на продукт и услуга, есе и др.
 • да четете статии и репортажи, свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • да разбирате основните точки в лекции и дълги речи и сложни аргументи, свързани със сравнително непознати за вас теми;

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминава изцяло на английски, за да имате възможност да прилагате наученото и да общувате с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни бизнес компании;
 • осигуряваме ви допълнителни домашни и упражнения, с които да постигнете целите си по езика по-бързо;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса:

 • ще сте много по-уверени, когато комуникирате в международна бизнес среда;
 • ще можете да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще сте развили ценни мениджърски умения, които ще са от полза за кариерното ви развитие;
 • ще се чувствате по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще сте по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили полезен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще сте надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължите обучението си за международен езиков сертификат.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво B2 по английски език, който е валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили достатъчно нови знания и ще получите възможността да се явите на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата.

Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B2 (Upper Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език или желаят да защитят международен езиков сертификат по английски.

Заедно с обучението по езика ще Ви въведем в начина на комуникация в международна корпоративна среда и ще придобиете ценни умения в бизнес комуникацията. Така ще постигнете не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоите и важните soft skills, необходими за постигането на ефективност в общуването с партньори, колеги и служители.

По време на занятията се говори само на английски – така свиквате с произношението и ритъма на езика и го усвоявате бързо и естествено.

Часовете се провеждат в нашата удобна онлайн платформа, която позволява множество интерактивни дейности и доближава изживяването максимално до това в реалната класна стая.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

 

Целите на програмата Business Executive Class B2 са да Ви помогне:

 • да надградите уменията си по езика, като разширите познанията си по граматика и обогатите речника си с много фрази от практиката, подходящи за прилагане в официална бизнес среда;
 • да прилагате новопридобитите си знания в реални ситуации уверено и без притеснения;
 • да общувате устно и писмено с подходящия за международни корпорации тон;
 • да придобиете правилно произношение и гладкост на изказа;
 • да усвоите важни качества и умения, необходими в работата на всеки мениджър;
 • да обмените опит и да получите ценни съвети от други утвърдени професионалисти.

При успешно завършване на ниво B2 ще можете:

 • да участвате в спонтанни разговори на различни теми от света на бизнеса, да давате аргументирано мнение, да обяснявате графици и ангажименти, да си уреждате срещи, да водите преговори, да правите презентации, да представяте данни и др.;
 • да пишете различни текстове от официалната бизнес кореспонденция и др. – email, CV, мотивационно писмо, график, доклад, описание на продукт и услуга, есе и др.
 • да четете статии и репортажи, свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • да разбирате основните точки в лекции и дълги речи и сложни аргументи, свързани със сравнително непознати за вас теми;

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминава изцяло на английски, за да имате възможност да прилагате наученото и да общувате с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни бизнес компании;
 • осигуряваме ви допълнителни домашни и упражнения, с които да постигнете целите си по езика по-бързо;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса:

 • ще сте много по-уверени, когато комуникирате в международна бизнес среда;
 • ще можете да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще сте развили ценни мениджърски умения, които ще са от полза за кариерното ви развитие;
 • ще се чувствате по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще сте по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили полезен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще сте надградили езиковите си умения достатъчно, за да може да продължите обучението си за международен езиков сертификат.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво B2 по английски език, който е валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили достатъчно нови знания и ще получите възможността да се явите на изпит за международен езиков сертификат – Cambridge English: Business – BEC. Той е удостоверение не само за високи езикови умения, но и за бизнес качества, което го прави желана част от CV-то на много професионалисти, търсещи развитие в бизнес сферата.

Като оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English, BRITANICA има сериозен опит в подготовката и провеждането на изпитите за сертификат.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Може да се запишете и онлайн, като направите тест за определяне на ниво тук.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Прага

бул. "Прага" 18

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74