Skip to main content
Submitted by admin on December 5, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Business English Executive Class B1

Програмата Business Executive Class B1 (Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Обучението по езика върви ръка за ръка и с придобиването на бизнес умения. С този курс ще постигнете не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоите и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само на английски – така ще свикнете с произношението и ритъма на езика и ще го усвоите по-бързо и естествено.

Продължителност на курса: 140 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • в делничните дни – 2 или 3 пъти седмично по 3,5 или 4 уч. ч., от 19 ч.;
 • в събота и неделя – по 5 уч. ч., от 10 ч.

Малки групи до 12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение.

Целите на програмата Business Executive Class B1 са да Ви помогне: 

 • да надградите уменията си по езика, като разширите познанията си по граматика и обогатите речника си; 
 • да прилагате новопридобитите си знания в реални ситуации уверено и без притеснения; 
 • да придобиете правилно произношение;
 • да усвоите важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обмените опит в групата си и да получите ценни съвети от други утвърдени професионалисти.

При успешно завършване на ниво B1 ще можете:

 • да участвате пълноценно, без предварителна подготовка, в разговори по познати за Вас теми: например уговоряне на среща, обсъждане на работен график и ангажименти, презентиране на информация, мотивиране на колеги и служители;
 • да аргументирате и обяснявате решения и планове;
 • да съставяте различни текстове – официална писмена кореспонденция, CV и мотивационно писмо, графици, доклади от срещи, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четете и разбирате професионална кореспонденция и текстове на бизнес тематика;
 • да разбирате основните точки в ясна и целенасочена реч и в радио и телевизионни предавания и онлайн видеа, свързани с актуални събития.

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминава изцяло на английски, за да имате възможност да прилагате наученото и да общувате с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни бизнес компании;
 • осигуряваме ви допълнителни домашни и упражнения, с които да постигнете целите си по езика по-бързо;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вие:

 • ще сте много по-уверени, когато комуникирате в официална бизнес среда;
 • ще можете да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще сте развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното развитие;
 • ще се чувствате по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще сте по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще сте надградили езиковите си умения достатъчно, за да можете да продължите обучението си в ниво B2.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво B1 по английски език, който е валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили достатъчно нови знания, за да продължите в следващата програма Business English Executive Class B2.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B1 (Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Обучението по езика върви ръка за ръка и с придобиването на бизнес умения. С този курс ще постигнете не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоите и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само на английски – така ще свикнете с произношението и ритъма на езика и ще го усвоите по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат в нашата удобна онлайн платформа, която позволява множество интерактивни дейности и доближава изживяването максимално до това от реална класна стая.

Продължителност на курса: 140 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 ин) + 20 ч. за самоподготовка

Посещения:

 • в делничните дни – 2 или 3 пъти седмично по 3,5 или 4 уч. ч., от 19 ч.;
 • в събота и неделя – по 5 уч. ч., от 10 ч.

Малки групи до 12 курсисти.

Целите на програмата Business Executive Class B1 са да Ви помогне: 

 • да надградите уменията си по езика, като разширите познанията си по граматика и обогатите речника си; 
 • да прилагате новопридобитите си знания в реални ситуации уверено и без притеснения; 
 • да придобиете правилно произношение;
 • да усвоите важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обмените опит в групата си и да получите ценни съвети от други утвърдени професионалисти.

При успешно завършване на ниво B1 ще можете:

 • да участвате пълноценно, без предварителна подготовка, в разговори по познати за вас теми, например уговоряне на среща, обсъждане на работен график и ангажименти, презентиране на информация, мотивиране на колеги и служители;
 • да аргументирате и обяснявате решения и планове;
 • да съставяте различни текстове – официална писмена кореспонденция, CV и мотивационно писмо, графици, доклади от срещи, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четете и разбирате професионална кореспонденция и текстове на бизнес тематика;
 • да разбирате основните точки в ясна и целенасочена реч и в радио и телевизионни предавания и онлайн видеа, свързани с актуални събития.

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминава изцяло на английски, за да имате възможност да прилагате наученото и да общувате с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни бизнес компании;
 • осигуряваме ви допълнителни домашни и упражнения, с които да постигнете целите си по езика по-бързо;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вие:

 • ще сте много по-уверени, когато комуникирате в официална бизнес среда;
 • ще можете да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще сте развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното развитие;
 • ще се чувствате по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще сте по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще сте надградили езиковите си умения достатъчно, за да можете да продължите обучението си в ниво B2.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво B1 по английски език, който е валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили достатъчно нови знания, за да продължите в следващата програма Business English Executive Class B2.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B1 (Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Обучението по езика върви ръка за ръка и с придобиването на бизнес умения. С този курс ще постигнете не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоите и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само на английски – така ще свикнете с произношението и ритъма на езика и ще го усвоите по-бързо и естествено.

Продължителност на курса: 140 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • в делничните дни – 2 или 3 пъти седмично по 3,5 или 4 уч. ч., от 19 ч.;
 • в събота и неделя – по 5 уч. ч., от 10 ч.

Малки групи до 12 курсисти.

Тази програма се провежда и в ONLINE форма на обучение.

Целите на програмата Business Executive Class B1 са да Ви помогне: 

 • да надградите уменията си по езика, като разширите познанията си по граматика и обогатите речника си; 
 • да прилагате новопридобитите си знания в реални ситуации уверено и без притеснения; 
 • да придобиете правилно произношение;
 • да усвоите важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обмените опит в групата си и да получите ценни съвети от други утвърдени професионалисти.

При успешно завършване на ниво B1 ще можете:

 • да участвате пълноценно, без предварителна подготовка, в разговори по познати за Вас теми: например уговоряне на среща, обсъждане на работен график и ангажименти, презентиране на информация, мотивиране на колеги и служители;
 • да аргументирате и обяснявате решения и планове;
 • да съставяте различни текстове – официална писмена кореспонденция, CV и мотивационно писмо, графици, доклади от срещи, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четете и разбирате професионална кореспонденция и текстове на бизнес тематика;
 • да разбирате основните точки в ясна и целенасочена реч и в радио и телевизионни предавания и онлайн видеа, свързани с актуални събития.

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминава изцяло на английски, за да имате възможност да прилагате наученото и да общувате с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни бизнес компании;
 • осигуряваме ви допълнителни домашни и упражнения, с които да постигнете целите си по езика по-бързо;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вие:

 • ще сте много по-уверени, когато комуникирате в официална бизнес среда;
 • ще можете да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще сте развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното развитие;
 • ще се чувствате по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще сте по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще сте надградили езиковите си умения достатъчно, за да можете да продължите обучението си в ниво B2.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво B1 по английски език, който е валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили достатъчно нови знания, за да продължите в следващата програма Business English Executive Class B2.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

Програмата Business Executive Class B1 (Intermediate) е предназначена за хора, които имат добра граматическа и лексикална основа по английски език. Обучението по езика върви ръка за ръка и с придобиването на бизнес умения. С този курс ще постигнете не само свобода при използването на английски на работното място, но ще усвоите и важните soft skills, необходими за постигане на ефективност при комуникацията с колеги, служители и партньори.

По време на занятията се говори само на английски – така ще свикнете с произношението и ритъма на езика и ще го усвоите по-бързо и естествено.

Часовете се провеждат в нашата удобна онлайн платформа, която позволява множество интерактивни дейности и доближава изживяването максимално до това от реална класна стая.

Продължителност на курса: 140 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 ин) + 20 ч. за самоподготовка

Посещения:

 • в делничните дни – 2 или 3 пъти седмично по 3,5 или 4 уч. ч., от 19 ч.;
 • в събота и неделя – по 5 уч. ч., от 10 ч.

Малки групи до 12 курсисти.

Целите на програмата Business Executive Class B1 са да Ви помогне: 

 • да надградите уменията си по езика, като разширите познанията си по граматика и обогатите речника си; 
 • да прилагате новопридобитите си знания в реални ситуации уверено и без притеснения; 
 • да придобиете правилно произношение;
 • да усвоите важни качества и умения, нужни за работата на всеки мениджър;
 • да обмените опит в групата си и да получите ценни съвети от други утвърдени професионалисти.

При успешно завършване на ниво B1 ще можете:

 • да участвате пълноценно, без предварителна подготовка, в разговори по познати за вас теми, например уговоряне на среща, обсъждане на работен график и ангажименти, презентиране на информация, мотивиране на колеги и служители;
 • да аргументирате и обяснявате решения и планове;
 • да съставяте различни текстове – официална писмена кореспонденция, CV и мотивационно писмо, графици, доклади от срещи, описания на продукти и услуги и др.;
 • да четете и разбирате професионална кореспонденция и текстове на бизнес тематика;
 • да разбирате основните точки в ясна и целенасочена реч и в радио и телевизионни предавания и онлайн видеа, свързани с актуални събития.

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата преминава изцяло на английски, за да имате възможност да прилагате наученото и да общувате с по-голяма лекота;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез дискусии и симулация на реални ситуации от различни бизнес компании;
 • осигуряваме ви допълнителни домашни и упражнения, с които да постигнете целите си по езика по-бързо;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След завършване на курса Вие:

 • ще сте много по-уверени, когато комуникирате в официална бизнес среда;
 • ще можете да разговаряте свободно по време на пътувания по работа, делови срещи, преговори, конференции и др.;
 • ще сте развили ценни мениджърски умения, които са от помощ за кариерното развитие;
 • ще се чувствате по-сигурни, когато правите презентации, убеждавате събеседници и др.;
 • ще сте по-добре запознати с бизнес средите и ще сте получили ценен опит от примерите, които използваме по време на обучението;
 • ще сте надградили езиковите си умения достатъчно, за да можете да продължите обучението си в ниво B2.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво B1 по английски език, който е валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили достатъчно нови знания, за да продължите в следващата програма Business English Executive Class B2.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Може да се запишете и онлайн, като направите тест за определяне на ниво тук.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Прага

бул. "Прага" 18

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74