Skip to main content
Submitted by admin on December 5, 2022
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Business English Communication Class A2

Business English Communication Class А2 е подходящ за хора и професионалисти с основни познания по английски, които желаят да си припомнят или да надградят уменията си за комуникация в делова среда.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху общуването в по-формална, работа среда. Неговата цел е да Ви помогне да развиете както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с кариерата Ви.

В часовете се говори изцяло на английски – така ще свикнете с произношението и ритъма на езика и ще го усвоите по-бързо и естествено.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Тази програма се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на програмата са да Ви помогне:

 • да развиете четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) до ниво достатъчно, за да общувате ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширите познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрите увереността си при общуване във формална среда;
 • да обмените опит с други професионалисти от различни сфери.

 

При успешно завършване на Business English Communication Class А2 ще можете:

 • да разбирате фрази и често употребявана лексика, свързана с деловото ви ежедневие и интересите Ви;
 • да водите кратки разговори (например по време на работен обяд), да давате аргументирано мнение;
 • да задавате и отговаряте на въпроси за интервю и др.;
 • да съставяте различни текстове, свързани с работата (формална кореспонденция): доклад, оферта, описание на продукт, CV, покана и др.;
 • да четете и разбирате ежедневна комуникация, както и кратки информационни текстове;
 • да прилагате успешно умението за слушане с разбиране при по време на интервюта и кратки беседи.

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата е изцяло на английски;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез практични и увлетателни теми от ежедневието и деловата среда, които са близки до вас;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така ще се отпуснете и по-бързо ще преодолеете езиковата бариера;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране; -
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални ситуации;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След като завършите успешно програмата, за Вас ще е по-лесно:

 • да говорите за себе си, да се представяте и да говорите за професионалния си опит;
 • да обсъждате теми от деловото ежедневие – за графика си, за настоящите Ви ангажименти, да си уговаряте срещи, да отговаряте и задавате въпроси на интервю за работа, да се сбогувате и др.;
 • да напишете кратък формален имейл, да опишете продукт, да отправите оферта и др.;
 • да презентирате и описвате графики, диаграми и фигури;
 • да се регистрирате в хотел, да поръчате храна или да се ориентирате на летище по време на командировка в чужбина;
 • да продължите да надграждате езиковите си умения в следващото ниво – B1.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво А2 по английски език, който валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили и достатъчно нови знания, за да продължите в следващата програма Business English Executive Class B1.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

Business English Communication Class А2 е подходящ за хора и професионалисти с основни познания по английски, които желаят да си припомнят или да надградят уменията си за комуникация в делова среда.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху общуването в по-формална, работа среда. Неговата цел е да Ви помогне да развиете както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с кариерата Ви.

В часовете се говори изцяло на английски – така ще свикнете с произношението и ритъма на езика и ще го усвоите по-бързо и естествено.

Занятията се провеждат в нашата удобна онлайн платформа, която позволява множество интерактивни дейности и доближава изживяването максимално до това от реална класна стая.

 

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Целите на програмата са да Ви помогне:

 • да развиете четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) до ниво достатъчно, за да общувате ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширите познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрите увереността си при общуване във формална среда;
 • да обмените опит с други професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class А2 ще можете:

 • да разбирате фрази и често употребявана лексика, свързана с деловото ви ежедневие и интересите ви;
 • да водите кратки разговори (например по време на работен обяд), да давате аргументирано мнение;
 • да задавате и отговаряте на въпроси за интервю и др.;
 • да съставяте различни текстове, свързани с работата (формална кореспонденция): доклад, оферта, описание на продукт, CV, покана и др.;
 • да четете и разбирате ежедневна комуникация, както и кратки информационни текстове;
 • да прилагате успешно умението за слушане с разбиране при по време на интервюта и кратки беседи.

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата е изцяло на английски;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез практични и увлетателни теми от ежедневието и деловата среда, които са близки до вас;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така ще се отпуснете и по-бързо ще преодолеете езиковата бариера;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране; -
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални ситуации;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След като завършите успешно програмата, за вас ще е по-лесно:

 • да говорите за себе си, да се представяте и да говорите за професионалния си опит;
 • да обсъждате теми от деловото ежедневие – за графика си, за настоящите ви ангажименти, да си уговаряте срещи, да отговаряте и задавате въпроси на интервю за работа, да се сбогувате и др.;
 • да напишете кратък формален имейл, да опишете продукт, да отправите оферта и др.;
 • да презентирате и описвате графики, диаграми и фигури;
 • да се регистрирате в хотел, да поръчате храна или да се ориентирате на летище по време на командировка в чужбина;
 • да продължите да надграждате езиковите си умения в следващото ниво – B1.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво А2 по английски език, който валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили и достатъчно нови знания, за да продължите в следващата програма Business English Executive Class B1.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

Business English Communication Class А2 е подходящ за хора и професионалисти с основни познания по английски, които желаят да си припомнят или да надградят уменията си за комуникация в делова среда.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху общуването в по-формална, работа среда. Неговата цел е да Ви помогне да развиете както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с кариерата Ви.

В часовете се говори изцяло на английски – така ще свикнете с произношението и ритъма на езика и ще го усвоите по-бързо и естествено.

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за онлайн самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Тази програма се предлага и в ОНЛАЙН форма на обучение.

Целите на програмата са да Ви помогне:

 • да развиете четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) до ниво достатъчно, за да общувате ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширите познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрите увереността си при общуване във формална среда;
 • да обмените опит с други професионалисти от различни сфери.

 

При успешно завършване на Business English Communication Class А2 ще можете:

 • да разбирате фрази и често употребявана лексика, свързана с деловото ви ежедневие и интересите Ви;
 • да водите кратки разговори (например по време на работен обяд), да давате аргументирано мнение;
 • да задавате и отговаряте на въпроси за интервю и др.;
 • да съставяте различни текстове, свързани с работата (формална кореспонденция): доклад, оферта, описание на продукт, CV, покана и др.;
 • да четете и разбирате ежедневна комуникация, както и кратки информационни текстове;
 • да прилагате успешно умението за слушане с разбиране при по време на интервюта и кратки беседи.

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата е изцяло на английски;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез практични и увлетателни теми от ежедневието и деловата среда, които са близки до вас;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така ще се отпуснете и по-бързо ще преодолеете езиковата бариера;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране; -
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални ситуации;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След като завършите успешно програмата, за Вас ще е по-лесно:

 • да говорите за себе си, да се представяте и да говорите за професионалния си опит;
 • да обсъждате теми от деловото ежедневие – за графика си, за настоящите Ви ангажименти, да си уговаряте срещи, да отговаряте и задавате въпроси на интервю за работа, да се сбогувате и др.;
 • да напишете кратък формален имейл, да опишете продукт, да отправите оферта и др.;
 • да презентирате и описвате графики, диаграми и фигури;
 • да се регистрирате в хотел, да поръчате храна или да се ориентирате на летище по време на командировка в чужбина;
 • да продължите да надграждате езиковите си умения в следващото ниво – B1.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво А2 по английски език, който валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили и достатъчно нови знания, за да продължите в следващата програма Business English Executive Class B1.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

Business English Communication Class А2 е подходящ за хора и професионалисти с основни познания по английски, които желаят да си припомнят или да надградят уменията си за комуникация в делова среда.

Курсът е идеална комбинация между бизнес и общ английски със силен фокус върху общуването в по-формална, работа среда. Неговата цел е да Ви помогне да развиете както езиковите си компетенции, така и уменията и качествата, които са пряко свързани с кариерата Ви.

В часовете се говори изцяло на английски – така ще свикнете с произношението и ритъма на езика и ще го усвоите по-бързо и естествено.

Занятията се провеждат в нашата удобна онлайн платформа, която позволява множество интерактивни дейности и доближава изживяването максимално до това от реална класна стая.

 

Продължителност на курса: 126 уч. ч. (учебният час е с продължителност 40 мин) + 20 уч. ч. за самоподготовка

Посещения:

 • събота и неделя - през деня
 • 2 или 3 пъти през делничните дни - след 18:30 ч.

Малки групи до 14 курсисти.

Целите на програмата са да Ви помогне:

 • да развиете четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) до ниво достатъчно, за да общувате ефективно в ежедневни и работни ситуации;
 • да разширите познанията си по граматиката и лексикалния си запас със специфични конструкции и изрази, подходящи за употреба в делова среда;
 • да подобрите увереността си при общуване във формална среда;
 • да обмените опит с други професионалисти от различни сфери.

При успешно завършване на Business English Communication Class А2 ще можете:

 • да разбирате фрази и често употребявана лексика, свързана с деловото ви ежедневие и интересите ви;
 • да водите кратки разговори (например по време на работен обяд), да давате аргументирано мнение;
 • да задавате и отговаряте на въпроси за интервю и др.;
 • да съставяте различни текстове, свързани с работата (формална кореспонденция): доклад, оферта, описание на продукт, CV, покана и др.;
 • да четете и разбирате ежедневна комуникация, както и кратки информационни текстове;
 • да прилагате успешно умението за слушане с разбиране при по време на интервюта и кратки беседи.

Грижим се да постигнете възможно най-добрите резултати. Затова по време на курсовете ни прилагаме нашата изпитана и утвърдена през годините методика:

 • комуникацията между преподавателя и в групата е изцяло на английски;
 • новият материал се усвоява плавно, а лексиката и граматиката се упражняват веднага;
 • поднасянето на новите знания става чрез практични и увлетателни теми от ежедневието и деловата среда, които са близки до вас;
 • стимулираме работата в група и дискусиите – така ще се отпуснете и по-бързо ще преодолеете езиковата бариера;
 • работим с вдъхновяващи интервюта и видеа, свързани с бизнес средата, за да стимулираме развитието на умението слушане с разбиране; -
 • използваме интерактивни задачи и ролеви игри, симулиращи реални ситуации;
 • получавате безплатен достъп до онлайн платформа за допълнителни упражнения.

След като завършите успешно програмата, за вас ще е по-лесно:

 • да говорите за себе си, да се представяте и да говорите за професионалния си опит;
 • да обсъждате теми от деловото ежедневие – за графика си, за настоящите ви ангажименти, да си уговаряте срещи, да отговаряте и задавате въпроси на интервю за работа, да се сбогувате и др.;
 • да напишете кратък формален имейл, да опишете продукт, да отправите оферта и др.;
 • да презентирате и описвате графики, диаграми и фигури;
 • да се регистрирате в хотел, да поръчате храна или да се ориентирате на летище по време на командировка в чужбина;
 • да продължите да надграждате езиковите си умения в следващото ниво – B1.

При успешно завършване на курса ще получите сертификат за ниво А2 по английски език, който валиден на територията на България за срок от 6 месеца. Ще сте усвоили и достатъчно нови знания, за да продължите в следващата програма Business English Executive Class B1.

В началото на обучението Ви ще се запознаем подробно с Вашите цели и ще държим постоянна връзка, за си даваме взаимно ясна и точна оценка за напредъка Ви.

За нас е важно да Ви помогнем да постигнете нужния напредък, затова по преценка на преподавателя могат да бъдат проведени допълнителни консултации, и да Ви бъдат предоставени допълнителни упражнения и домашни, с които да развиете своите умения и да достигнете до удовлетворяващ краен резултат.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да се запишете

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване.
 • Стъпка 2
  Ще се запознаем с личните Ви цели, свързани с английския език, и спрямо тях ще обсъдим възможностите за обучението Ви в BRITANICA.
 • Стъпка 3
  Може да Ви поканим да направите тест за определяне на ниво на владеене на английски език, за да намерим най-подходящия за Вас курс.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
 • Стъпка 5
  Може да се запишете и онлайн, като направите тест за определяне на ниво тук.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Прага

бул. "Прага" 18

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74