Skip to main content
Специалист подбор на персонал
Активна
|
Човешки ресурси
|
София
|
8 часа
За какво ще отговаряш:
 • Ще участваш в прогнозирането и планиране потребностите от персонал;. 
 • Ще проучваш и идентифицираш специфичните спрямо таргетираната група кандидати канали за привличане на таланти;
 • Ще се грижиш за своевременното обработване на постъпилите кандидатури и извършване на селекция по документи;
 • Ще провеждаш интервюта;
 • Ще отговаряш за внедряването на нови кадри в екипа и тяхното задържане и развитие;
 • Ще участваш в разработването и изпълнението на цялостна стратегия по Подбор и Мотивация на персонала съвместно с ръководителя на отдела;
 • Ще участваш в организирането и провеждането на кариерни форуми, събития и др.
Какви качества и умения трябва да притежаваш, за да бъдеш успешен:
 • Подходящо висше образование – Психология, Управление на човешките ресурси и други еквивалентни;
 • Опит в сферата на подбора - предимство;
 • Отлични комуникационни умения и способност за съвместна работа с всички нива на организацията;
 • Аналитично мислене, отношение към детайла и ориентираност към резултатите;
 • Умение за приоритизиране и спазване на срокове;
 • Добро владеене на английски език /мин. B1/ и компютърна грамотност.
Какво ще ти дадем ние като част от нашия екип:
 • При нас те очакват отговорни и интересни задачи в млад, амбициозен и динамичен екип, стимулираща работна среда, изградена на основата на взаимно уважение, доверие и признание. Наред с множеството възможности за личностно и професионално развитие, ние ти предлагаме добро стартиращо възнаграждение, което се увеличава заедно с показаните резултати.

Търсиш работа, в която активно да участваш в процеса по търсене и привличане на таланти и да допринасяш за неговото развитие!

Търсиш работа, в която да виждаш, че упоритостта и уменията ти допринасят за изграждането на сплотени екипи!

Търсиш работа, в коята ежедневно учиш и прилагаш прочетените новости!

Търсиш работа с кауза!

 

Тогава стани част от нашия екип!

История за успеха

Вдъхнови се