Skip to main content
Локация

Намерете ни

Полезна информация

Задаваме си въпроси като Where Will We Live? и вярваме в думите на Теодор Рузвелт: The Wildlife and its Habitat Can't Speak, so We Must and We Will. Ръка за ръка изминаваме пътя до убеждението, че едно от най-важните неща на всеки от нас е да се грижи за природата, за животните и за техните местообитания, защото отговорността за бъдещето е на всички ни.