Skip to main content
Локация

Намерете ни

Полезна информация

Some Books Leave Us Free and Some Books Make Us Free. Думите на Ралф Уолдо Емерсън ни вдъхновяват всеки ден да предизвикваме учениците ни да четат и да обичат книгите все повече, защото свободата, която дава знанието, почерпено от книгите, и полетът на въображението, вдъхновен от тях, са едни от най-големите ценности.