Skip to main content

Скъпи курсисти,

Искаме да ви уведомим, че от началото на втория учебен срок учениците в BRITANICA във всички нива ще продължат обучението си във формата, в която се провежда в момента.

Годишно обучение

Учениците от ниво М2 нагоре ще продължат курсовете си онлайн в съответствие с актуалната заповед на министъра на образованието и науката. От нея става ясно, че ще има двуседмични присъствени занятия само в държавните училища.

Учениците от VYL1 до Movers и М1, включително, остават в присъствена форма на обучение.

За учениците в нивата от VYL3 и Founders до Movers, както и в М1, носенето на маска на територията на филиалите, включително в класните стаи, е задължително.

Без маски по време на заниманията си могат да бъдат само най-малките ни ученици – децата в нивата VYL1 и VYL2.

Има осигурено безопасно разстояние между чиновете на децата в класните стаи.

Всеки административен служител и преподавател следи стриктно за спазване на правилата за дезинфекция.

Интензивно обучение

Учениците и курсистите в интензивна форма продължават обучението си онлайн.