Skip to main content

Лятната ваканция е пълно блаженство за едни, но и нов пъзел за други. Докато децата се радват на свободните си от домашни и задължения дни, родителите се сблъскват с дилемата – какво да правим с децата през трите им свободни месеца. Дали е добре детето да седи само вкъщи, да го гледа баба или да го пратим на село?

Тези опции винаги работят. Но три месеца е доста дълъг период и може би е добре да се замислим за алтернатива за част от ваканцията.

За щастие в днешно време възможностите за групови занинмания през лятото за деца и студенти са наистина много, а това означава социализация. Ползите от нея са безкрайно много и различни в различните възрасти. Ето някои от тях.

Социализиране при децата
Малките деца имат капацитет да учат със 100 мъдрости в час. Ето защо колкото повече разберат за себе си и за света в тази възраст, толкова по-лесно ще им бъде в бъдеще.
Един от първите наистина трудни уроци, които детето трябва да усвои е, че то не е център на света. Всеки от нас се е родил с доза егоцентризъм – навярно наследство от нашето минало, в което всичко е било въпрос на оцеляване и следователно азът – най-висша ценност. В днешно време обаче егоцентризмът не е качество, което се цени и децата се учат да го изолират в група.

 


Освен, че успяват да осъзнаят някои истини, децата изграждат характера си и все още несъзнателно изграждат себеусещането – чрез възприятията и отношенията на другите към него. Така децата достигат до важни за развитието си стъпки.
Отново чрез социализация те научават, че всяко действие има последствие – върху тях, върху средата и околните и чрез естествената регулация на групата успяват да намерят границите на своето поведение. Така се стига дотам, че децата стават по-дисциплинирани и се научават да следват правила.
Да функционираш като част от екип също е важен урок, безценен и за годините занапред. Развива се креативността и умението за намиране на решения.

 

За вашето дете е важно да общува с връстници през лятото, защото това е времето, в което малчуганите истински се отдават на забавления, играят и творят и по този начин успяват да изградят положителни отношения към другите и общуването с тях. Неформалната обстановка способства за едни по-непринудени и истински отношения.


Социализиране при младежите
Младежите вече са изградили по-голямата част от социалните си умения. Това обаче не означава, че за тях социализирането е по-маловажно.

В тийнейджърска възраст изграждането на приятелства е изключително важно. Освен, че приятелите са отдушници на често бурните тийнейджърски емоции, съветници и най-верни слушатели, те са и тези, които влияят най-силно на младежите. Ето защо е важно да се социализират с други активни млади хора, с които взаимно да се дърпат напред. В добра среда, детето ви ще се стреми да прогресира, за да не изостава от високите стандарти на групата. От своя страна добрите резултати ще рефлектират върху отношението на другите към младежа, а оттам и в неговото себеусещане, самочувствие и увереност. В един период пълен със съмнения и дилеми, тези себеоценки са истински важни.

 


Едно друго решение, което ще направи детето ви в група, е дали да се конформира, за да се впише или да наблегне на уникалността си и така да си извоюва място в групата. И двата подхода ще му дадат важни уроци в живота и множество стратегии как да бъде ценна част от обществото.

 

Тийнейджърите са по-самостоятелни в летните ваканции от по-малките деца и нямат нужда от настойници. Това, от което се нуждаят са приятелства, фокус за определено време, нови познания, нови хобита и интереси и най-вече – нови възможности да срещнат онези „сродни души“, от които толкова много се нуждаят.


Независимо от възрастта, за всеки човек е важно да общува с възможно най-много различни хора. Това го обогатява, показва му различна гледна точка и го учи да изслушва и приема другия – все качества, необходими в едно глобално село.