Skip to main content

Skills for Success: Listening & Speaking е специално разработен летен курс, който само за 6 седмици ще усъвършенства на уменията на служителите Ви за слушане с разбиране и говорене на английски. Курсът е още:

  • време, в което всеки един ще чувства комфортно и ще усеща реалния си напредък
  • време, в което заниманията по английски ще са интересни, а комуникацията с нови хора полезна
  • време, в което ще развият и много нови умения на английски език

Вижте повече информация за програмата Skills for Success Listening & Speaking: