Skip to main content

Подборът на служители е отговорна задача, която изисква методичност и отлична преценка. В настоящата ситуация, когато по-голямата част от служебните дейности са он-лайн, воденето на виртуални интервюта изисква още по-добра подготовка и използване на различни инструменти за подбор.

Но как да преценим ефективно дали човекът от другата страна на камерата е подходящ за позицията, за която кандидатства?

С годините различните тестове стават все по-предпочитан инструмент за оценка на нагласата, качествата и уменията на кандидатите. За щастие, вече има широк набор от въпросници, чрез които да проверите екипния дух на кандидата, неговата мотивация, емоционална интелигентност, справяне в динамична среда и още много други.

Когато стане въпрос за позиция, включваща общуване в мултинационална среда, включването на оценка на езиковите и комуникативни умения по английски език е задължителен елемент от подбора.

В BRITANICA, освен широк набор от курсове, съобразен с нуждите на нашите клиенти, предлагаме и езиков одит, като средство за подбор на персонал.
Нашите специалисти могат да дадат точна оценка на езиковите компетенции на Вашия кандидат, приравнена към европейската езикова рамка (CEFR). Тя се формира на база четири основни компонента - говорене, слушане, четене и писане.

В езиковия одит на BRITANICA общуването е ключово. Проверката на комуникационните умения по английски език може да включва и Active Listening част, в която поставяме хората в реални ситуации от работното ежедневие на компанията, в която кандидатстват, посредством ролева игра. Така освен умението им за слушане с разбиране, проличава способността им да дефинират и вникнат в конкретен проблем и да предложат решение. Active Listening секцията на BRITANICA Language Audit оценява и умението на кандидата да прояви гъвкавост и емпатия, запазвайки спокойствие в напрегнат момент.

Много компании ползват BRITANICA Language Audit като важен инструмент при подбора на служителите си.

В допълнение, езиковия одит служи и за определяне на курсът по английски език, който най-точно покрива нуждите на Вашата компания.

Можем да организираме езиков одит за Вашите кандидат-служители още сега, както онлайн, така и на място, във Вашия офис. За повече информация се свържете със Стела Русинова, Мениджър корпоративни клиенти.