Skip to main content

Юсуф Джамадан е млад банков служител, който се стреми да подобри нивото си по английски с интензивен курс в BRITANICA. Вижте как курсът се вписва в неговото всекидневие и какви конкретни цели му помага да постигне. Ако и вие искате да бъдете по-уверени в нивото си по английски, можете да разгледате нашите програми: https://britanica-edu.org/adults-courses-britanica