Skip to main content

Всички годишни и интензивни курсисти на BRITANICA, избрали присъствена форма на обучение, тази седмица се връщат в класните стаи в нашите филиали. Обучението ще се провежда при спазване на всички мерки, свързани с епидемичната обстановка. Повече информация ще научите от вашия филиал.