Skip to main content

2020 бе година на трансформации, която се отрази неминуемо на бизнеса и начина за реализиране на работната дейност. Наложи се много компании да изместят голяма част от услугите си онлайн, а това пък рефлектира върху служителите и нуждата от придобиване на нови умения, за да бъдат конкурентни и да могат да се справят с новия начин и обеми на работа.


Според доклад на Световния икономически форум на тема „Бъдещето на работните места 2020” 94% от бизнес лидерите очакват техните служители да усвоят нови умения, а 66% от анкетираните компании - да получат възвръщаемост на инвестициите за развитие на своите служители още през първата година.

Ето и кои са ключовите умения, върху които служителите трябва да се съсредоточат и начина, по който ще окажат положителен ефект върху бизнеса, според доклада за 2020 г.:

- ефективно слушане, фокусиране и адаптиране към непредвидени ситуации - при дистанционна или хибридна форма на работа гъвкавостта на служителите и способността за пълна концентрация, въпреки динамиката, ще спести много време за изпълнение на работните задачи;
- критично мислене и креативност - в последната година предизвикателствата се превърнаха в ежедневие. Това налага да се погледне по нов начин на работните процеси. Критичното, но и креативно мислене спомагат за справяне с настоящата ситуация и се оказват изключително ценени от работодателите;
- способност за виртуална и дистанционна работа в екип - работата в екип от разстояние може да се окаже сложна задача. Затова компютърната грамотност, но и способността за организиране на времето и стиковане между служителите и екипите са абсолютна необходимост.

С развитието на дигитализацията все повече компании от различни държави осъществяват бизнес помежду си. Затова отличното владеенето на английски е не по-малко ценно умение, като 93% от работодателите посочват, че сертифицираните служителите носят по-голяма стойност за организацията.

С курсовете по английски в BRITANICA служителите Ви ще придобият ценни качества и умения, които ще повишат ефективността им на работното място и ще допринесат за по-добрите резултати на компанията, което ще направи инвестицията в тях напълно възвръщаема. Благодарение на практическата насоченост на програмите, курсистите в BRITANICA имат възможността да упражняват своите презентационни умения и са поставени в реални работни ситуации от тяхното ежедневие. Занятията протичат изцяло на английски, което им помага да започнат да говорят естествено на езика, като успоредно с това влизат в контакт с хора от различни сфери, което обогатява познанията им. Така те развиват и подобряват комуникационните си умения. Учебният материал в BRITANICA е така организиран, че ще помогне на служителите Ви да се ориентират бързо и качествено в голям обем информация, дори при наличие на непознати думи, което ще спомогне за оптимизиране на времето за реализация на поставени задачи.

Можем да организираме курс за Вашите служители още днес. Свържете с нашия Мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова за повече информация ТУК.