Skip to main content

Уважаеми родители и курсисти,

Онлайн обучението за учениците в годишна и интензивна форма на обучение в BRITANICA се провежда през целия месец април, също и в периода 13–16.04. включително, според учебната програма на курсистите.

Единствените неучебни дни през месеца за всички курсисти на BRITANICA ще бъдат официалните празници 17.04. и 20.04.2020 г. (петък и понеделник).