Подготовка на гимназисти за сертификат CAE | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Cambridge English: Advanced (CAE)

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 16 септември – края на май
Посещения: 2 пъти седмично по 3 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)
За: курсисти със стабилни познания за всички основни граматични конструкции, както и добри основни знания за по-сложни структури

 

Курсът CAE е едногодишна, задълбочена и детайлна подготовка за един от най-търсените сертификати по английски език – Cambridge English: Advanced. Курсистите развиват всяко от уменията (четене, писане, слушане, говорене) на достатъчно високо ниво, така че да могат ефективно да се справят не само в житейска, но и в академична среда, както и да положат успешно изпита CАE.
Основното предизвикателство за курсистите в началото на курса САЕ, е навлизането в официален, академичен стил на писане и активното използване на сложна лексика и сложни  граматични структури.

Езикови умения
При успешно завършване на годината, курсистът ще може да:

 • Прилага стратегии за скоростно четене на дълъг текст с цел идентифициране на основната идея и на конкретна информация;
 • Извлича значението на непознати думи на база контекста;
 • Забелязва подвеждаща информация в текстове и/или въпроси и да прилага подходящи стъпки, за да достигне до верния отговор;
 • Разбира начина, по който се използва езика, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и да се въздейства върху читателя;
 • Пише текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита САЕ;
 • Използва похвати за избягване на повторения, за въвличане и въздействане върху читателя, за даване на мнения и препоръки;
 • Разбира както цялостната идея, така и детайли, слушайки диалози с различни акценти;
 • Прилага стратегии за разпознаване на ключови думи с цел извличане на конкретна информация;
 • Извлича информация като обстановка, роли на участниците в разговора, тяхната мотивация и цел и др.;
 • Анализира причинно-следствената връзка между събития в разговор;
 • Комуникира свободно във всякакви ситуации и използва голям набор от думи и изрази;
 • Подкрепя отговорите си с аргументи, примери и обяснения;
 • Дискутира свободно голям брой ежедневни и абстрактни теми и изказва аргументирано мнение.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Работим върху умението регулярно да си правим самооценка и да анализираме постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставяме следващи адекватни и ефективни цели. Знанието и успехът са личен приоритет.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още

Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на учениците.

 • Online Practice
  Подготовка вкъщи
 • Annual Charity
  Творим добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ