Skip to main content
Submitted by admin on November 30, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Writing Academy

Лятната програма Writing Academy цели да помогне на учениците да надградят знанията си по английски език и да развият уменията, нужни за писане на академично есе.

Способността за съставяне на академично есе е изключително полезна при подготовката за изпити, матури, при писане на мотивационни писма при кандидатстване в университет, както и по време на самото следване. Жанрът стои в основата и на всеки един от изпитите за международни езикови сертификати на Cambridge и е ключова част от успешната подготовка за тях. Лятната програма се провежда в три различни нива, в продължение на три години, като с първия модул поставяме началото и акцентираме върху писането на параграф и завършваме с писане на дълго академично есе на английски език в края на третия.

Продължителност: 11 учебни (делнични) дни през юли

Посещения: всеки делничен ден сутрин или следобед, по 4 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин).

За: ученици, които през септември ще бъдат между 7. и 12. клас – в зависимост от нивото на владее на английски могат да се включат в едно от трите нива.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение

 

В първия модул на програмата помагаме на децата да усвоят основите на академичното писане, като ги учим как да изградят цялостен параграф – основната единица на всеки текст. Мотивираме ги да активират и надградят речниковия си запас, а посредством творчески задачи да задействат въображението си и развият комуникационните си умения.

След успешно завъшване на курса учениците могат:

 • да изразят ясно мнението си, да опишат събитие или ситуация в един параграф;
 • да дават ясни и свързани примери, да обясняват процеси и да разказват история.
 • да организират времето си по-добре, което ще ги подготви за предстоящите изпити за международните сертификати на Cambridge.

 

 

Целта на втория модул на програмата е децата да усъвършенстват умението за писане на кратко академично есе в три абзаца. Помагаме им да анализират идеите си, а в последствие всеки планира и структурира собствените си текстове. Програмата е обогатена с техниката sketchnote taking, с която ученето е още по-интересно и ефективно. При успешно завършване на нивото курсистите ни могат:

 • да изразят ясно мнението си, да опишат събитие или ситуация в три абзаца;
 • да си служат с различни художествени похвати;
 • да организират времето си ефективно, което ще ги подготви за предстоящите изпити за неждународни сертификати на Cambridge.

 

 

В третия модул на програмата учениците придобиват задълбочени знания и умения за писане на различни видове академично есе – важен компонент на изпитите за сертификат на Cambridge Assessment English и на бъдещото им академично развитие. Стимулираме ги да генерират идеи самостоятелно и да ги структурират в писмена форма. В края на програмата тийнейджърите ще могат да съставят текст от пет параграфа с ясен фокус за определено време, което ще им помогне при изпитите за международните езикови сертификати на Cambridge, които предстоят.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Лятната програма Writing Academy цели да помогне на учениците да надградят знанията си по английски език и да развият уменията, нужни за писане на академично есе.

Способността за съставяне на академично есе е изключително полезна при подготовката за изпити, матури, при писане на мотивационни писма при кандидатстване в университет, както и по време на самото следване. Жанрът стои в основата и на всеки един от изпитите за международни езикови сертификати на Cambridge и е ключова част от успешната подготовка за тях. Лятната програма се провежда в три различни нива, в продължение на три години, като с първия модул поставяме началото и акцентираме върху писането на параграф и завършваме с писане на дълго академично есе на английски език в края на третия.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 11 учебни (делнични) дни през юли

Посещения: всеки делничен ден сутрин или следобед, по 4 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин).

За: ученици, които през септември ще бъдат между 7. и 12. клас – в зависимост от нивото на владее на английски могат да се включат в едно от трите нива.

В първия модул на програмата помагаме на децата да усвоят основите на академичното писане, като ги учим как да изградят цялостен параграф – основната единица на всеки текст. Мотивираме ги да активират и надградят речниковия си запас, а посредством творчески задачи да задействат въображението си и развият комуникационните си умения.

След успешно завъшване на курса учениците могат:

 • да изразят ясно мнението си, да опишат събитие или ситуация в един параграф;
 • да дават ясни и свързани примери, да обясняват процеси и да разказват история.
 • да организират времето си по-добре, което ще ги подготви за предстоящите изпити за международни сертификати на Cambridge.

 

Целта на втория модул на програмата е децата да усъвършенстват умението за писане на кратко академично есе в три абзаца. Помагаме им да анализират идеите си, а в последствие всеки планира и структурира собствените си текстове. Програмата е обогатена с техниката sketchnote taking, с която ученето е още по-интересно и ефективно. При успешно завършване на нивото курсистите ни могат:

 • да изразят ясно мнението си, да опишат събитие или ситуация в три абзаца;
 • да си служат с различни художествени похвати;
 • да организират времето си ефективно, което ще ги подготви за предстоящите изпити за неждународни сертификати на Cambridge.

 

В третия модул на програмата учениците придобиват задълбочени знания и умения за писане на различни видове академично есе - важен компонент на изпитите за сертификат на Cambridge Assessment English и на бъдещото им академично развитие. Стимулираме ги да генерират идеи самостоятелно и да ги структурират в писмена форма. В края на програмата тийнейджърите ще могат да съставят текст от пет параграфа с ясен фокус за определено време, което ще им помогне при изпитите за международните езикови сертификати на Cambridge, които предстоят.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Лятната програма Writing Academy цели да помогне на учениците да надградят знанията си по английски език и да развият уменията, нужни за писане на академично есе.

Способността за съставяне на академично есе е изключително полезна при подготовката за изпити, матури, при писане на мотивационни писма при кандидатстване в университет, както и по време на самото следване. Жанрът стои в основата и на всеки един от изпитите за международни езикови сертификати на Cambridge и е ключова част от успешната подготовка за тях. Лятната програма се провежда в три различни нива, в продължение на три години, като с първия модул поставяме началото и акцентираме върху писането на параграф и завършваме с писане на дълго академично есе на английски език в края на третия.

Продължителност: 11 учебни (делнични) дни през юли

Посещения: всеки делничен ден сутрин или следобед, по 4 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин).

За: ученици, които през септември ще бъдат между 7. и 12. клас – в зависимост от нивото на владее на английски могат да се включат в едно от трите нива.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение

 

В първия модул на програмата помагаме на децата да усвоят основите на академичното писане, като ги учим как да изградят цялостен параграф – основната единица на всеки текст. Мотивираме ги да активират и надградят речниковия си запас, а посредством творчески задачи да задействат въображението си и развият комуникационните си умения.

След успешно завъшване на курса учениците могат:

 • да изразят ясно мнението си, да опишат събитие или ситуация в един параграф;
 • да дават ясни и свързани примери, да обясняват процеси и да разказват история.
 • да организират времето си по-добре, което ще ги подготви за предстоящите изпити за международните сертификати на Cambridge.

 

 

Целта на втория модул на програмата е децата да усъвършенстват умението за писане на кратко академично есе в три абзаца. Помагаме им да анализират идеите си, а в последствие всеки планира и структурира собствените си текстове. Програмата е обогатена с техниката sketchnote taking, с която ученето е още по-интересно и ефективно. При успешно завършване на нивото курсистите ни могат:

 • да изразят ясно мнението си, да опишат събитие или ситуация в три абзаца;
 • да си служат с различни художествени похвати;
 • да организират времето си ефективно, което ще ги подготви за предстоящите изпити за неждународни сертификати на Cambridge.

 

 

В третия модул на програмата учениците придобиват задълбочени знания и умения за писане на различни видове академично есе – важен компонент на изпитите за сертификат на Cambridge Assessment English и на бъдещото им академично развитие. Стимулираме ги да генерират идеи самостоятелно и да ги структурират в писмена форма. В края на програмата тийнейджърите ще могат да съставят текст от пет параграфа с ясен фокус за определено време, което ще им помогне при изпитите за международните езикови сертификати на Cambridge, които предстоят.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

Лятната програма Writing Academy цели да помогне на учениците да надградят знанията си по английски език и да развият уменията, нужни за писане на академично есе.

Способността за съставяне на академично есе е изключително полезна при подготовката за изпити, матури, при писане на мотивационни писма при кандидатстване в университет, както и по време на самото следване. Жанрът стои в основата и на всеки един от изпитите за международни езикови сертификати на Cambridge и е ключова част от успешната подготовка за тях. Лятната програма се провежда в три различни нива, в продължение на три години, като с първия модул поставяме началото и акцентираме върху писането на параграф и завършваме с писане на дълго академично есе на английски език в края на третия.

Часовете се провеждат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая, така че децата могат да общуват свободно помежду си и да усвояват учебния материал също толкова ефективно, колкото и в присъствената форма на обучение.

Продължителност: 11 учебни (делнични) дни през юли

Посещения: всеки делничен ден сутрин или следобед, по 4 уч. ч. (учебният час е с продължителност 45 мин).

За: ученици, които през септември ще бъдат между 7. и 12. клас – в зависимост от нивото на владее на английски могат да се включат в едно от трите нива.

В първия модул на програмата помагаме на децата да усвоят основите на академичното писане, като ги учим как да изградят цялостен параграф – основната единица на всеки текст. Мотивираме ги да активират и надградят речниковия си запас, а посредством творчески задачи да задействат въображението си и развият комуникационните си умения.

След успешно завъшване на курса учениците могат:

 • да изразят ясно мнението си, да опишат събитие или ситуация в един параграф;
 • да дават ясни и свързани примери, да обясняват процеси и да разказват история.
 • да организират времето си по-добре, което ще ги подготви за предстоящите изпити за международни сертификати на Cambridge.

 

Целта на втория модул на програмата е децата да усъвършенстват умението за писане на кратко академично есе в три абзаца. Помагаме им да анализират идеите си, а в последствие всеки планира и структурира собствените си текстове. Програмата е обогатена с техниката sketchnote taking, с която ученето е още по-интересно и ефективно. При успешно завършване на нивото курсистите ни могат:

 • да изразят ясно мнението си, да опишат събитие или ситуация в три абзаца;
 • да си служат с различни художествени похвати;
 • да организират времето си ефективно, което ще ги подготви за предстоящите изпити за неждународни сертификати на Cambridge.

 

В третия модул на програмата учениците придобиват задълбочени знания и умения за писане на различни видове академично есе - важен компонент на изпитите за сертификат на Cambridge Assessment English и на бъдещото им академично развитие. Стимулираме ги да генерират идеи самостоятелно и да ги структурират в писмена форма. В края на програмата тийнейджърите ще могат да съставят текст от пет параграфа с ясен фокус за определено време, което ще им помогне при изпитите за международните езикови сертификати на Cambridge, които предстоят.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка, с която се стремим да ви информираме за прогреса на вашето дете в края на всяка учебна седмица.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване за лятно обучение преди края на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Пловдив

ул. "Гладстон" 2

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Годишни програми за деца