Skip to main content

Екип

Запознайте се с нашите преподаватели

Екипът на BRITANICA

Екипът ни е изграден от уникални личности, които правят BRITANICA толкова вдъхновяващо място за обучение и развитие.