General English Courses - А1/А2/B1/B2

Програмата за общ английски език е отлична възможност за изграждане на основни знания у вашите служители. Езиковите нива са четири - Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate. След езиков одит заедно ще изберем най-доброто решение за развитието на служителите ви.

Какви са основните цели на програмата?

General English се фокусира основно върху комуникацията. Стремим се да изградим активни комуникатори, които се чувстват комфортно със знанията си по английски език и могат да участват в писмена и устна комуникация. Помагаме на нашите курсисти не просто да усвояват думи и правила, а да могат автоматично да ги използват в ежедневието си.

Как ги постигаме?

Надграждаме – програмата е разработена по метод, чрез който плавно надграждаме езиковите умения на служителите ви, за да могат те поетапно да навлязат в спецификите на езика. Всяко едно ниво надгражда следващото, усложнява граматиката и лексиката, и дава на курсистите все повече свобода и автономност.

Мислим на английски – в BRITANICA се говори само на английски. Това помага на курсистите да мислят на езика от самото начало, без да преминават през български превод.

Упражняваме – работим на групи и разиграваме диалози, за да подготвим вашите служители за реалните ситуации, в които ще използват знанията си. Курсистите придобиват знания, които превръщат в умения още в час.

Какви възможности за обучение предлагаме?

  • От 80 до 100 учебни часа (в зависимост от броя на курсистите) за обучение в затворена група по месторабота.
  • 126 учебни часа за обучение в отворена група във филиал на BRITANICA.

В края на обучението служителят ще получи сертификат за нивото на езика.

Мотивираност

Един от най-мотивиращите фактори за служителите на дадена компания, е възможността да израстват и да се развиват, да придобиват нови умения. Курсовете, които предоставяте на служителите си, са ценна добавена стойност, която повишава ангажираността им. Инвестирането в развитието на собствения персонал е сред най-възвръщаемите инвестиции за една фирма.

Ефективност

Първото условие за висока ефективност са правилно поставените цели. Ние тестваме езиковите умения на вашите служители, за да определим нивото им на английски. Подбираме подходящия курс и допълнителните модули, които отговарят на нуждите на компанията. Обучението може да бъде както във ваш офис, така и в наш филиал.

Отчетност

От BRITANICA предоставяме регулярна обратна връзка, съдържаща информация за присъствия на курсистите, резултати от междинни и финални тестове, преподаден материал, развитие на всеки служител и препоръки. В случай на казус с някой от курсистите (поредни отсъствия или ниска успеваемост) ви уведомяваме своевременно.