Certificate Courses B2+/C1/C2

Сертификатните програми са отлична възможност да подготвите вашите служители за най-високите нива на английски език. Обучението се провежда по формата на Cambridge English, за да може всеки курсист да изгради изпитни навици и да постигне най-висока оценка спрямо собствените си компетенции.
Международните сертификати, за които можем да предложим подготовка на вашите служители, са:

Сертификати по бизнес английски:

  • Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)
  • Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

Освен, че курсовете за сертификат развиват до много високо ниво английският език на вашите служители, те ги правят и по-добри професионалисти. Темите са изцяло с бизнес насоченост – банково дело, финанси, маркетинг, човешки ресурси, продажби и счетоводство.
Сертификатът по бизнес английски дава нужните умения при разработване на проекти на английски, допълнително развитие на служителя, преквалификация и т.н.

Сертификати по общ английски:

  • Cambridge English: First (FCE)
  • Cambridge English: Advanced (CAE)
  • Cambridge English: Proficiency (CPE)

Най-масовите сертификати в световен мащаб, които ще дадат възможност на служителите ви да продължат да се развиват в стажантски програми или специализации на английски език.

След края на курса всеки служител може да се яви на изпит в оторизирания от Cambridge English Language Assessment изпитен център BRITANICA Exams.

Мотивираност

Един от най-мотивиращите фактори за служителите на дадена компания е възможността да израстват и да се развиват, да придобиват нови умения. Курсовете, които предоставяте на служителите си, са ценна добавена стойност, която повишава ангажираността им. Инвестирането в развитието на собствения персонал е сред най-възвръщаемите инвестиции за една фирма.

Ефективност

Първото условие за висока ефективност са правилно поставените цели. Ние тестваме езиковите умения на вашите служители, за да определим нивото им на английски. Подбираме подходящия курс и допълнителните модули, които отговарят на нуждите на компанията. Обучението може да бъде както във ваш офис, така и в наш филиал.

Отчетност

От BRITANICA предоставяме регулярна  обратна връзка, съдържаща информация за присъствия на курсистите, резултати от междинни и финални тестове, преподаден материал, развитие на всеки служител и препоръки. В случай на казус с някои от курсистите (поредни отсъствия или ниска успеваемост) ви уведомяваме своевременно.

WilliamHill

We have been working with BRITANICA for the past 6 years as they provide English language training for our employees as well as language assessment for our candidates. ln this period we have found BRITANICA a loyal and reliable partner in terms of communication, clarity and transparency as well as fulfilling its obligations.

Mariya Ruseva
HR Generalist