Business English One to One A0 - C1

Програмата one to one специално разработена за служители, които предпочитат да разполагат с времето си и да получат фокусирана върху техните нужди подготовка.

Бизнес английският в one to one е подготвен по система, при която упражненията, провеждани по време на обичайните групови занимания, са адаптирани към персоналните нужди на курсиста.

Преподавателят в one to one работи индивидуално с вашия служител, а уроците се провеждат във Вашия офис или някой от филиалите на BRITANICA.

Във всеки урок се разглеждат реални казуси от света на бизнеса, което помага чрез идеи на лидери и служители да развият своите умения за управление. 

Мотивираност

Един от най-мотивиращите фактори за служителите на дадена компания, е възможността да израстват и да се развиват, да придобиват нови умения. Курсовете, които предоставяте на служителите си, са ценна добавена стойност, която повишава ангажираността им. Инвестирането в развитието на собствения персонал е сред най-възвръщаемите инвестиции за една фирма.

Ефективност

Първото условие за висока ефективност са правилно поставените цели. Ние тестваме езиковите умения на вашите служители, за да определим нивото им на английски. Подбираме подходящия курс и допълнителните модули, които отговарят на нуждите на компанията. Обучението може да бъде както във ваш офис, така и в наш филиал.

Отчетност

От BRITANICA предоставяме регулярна  обратна връзка, съдържаща информация за присъствия на курсистите, резултати от междинни и финални тестове, преподаден материал, развитие на всеки служител и препоръки. В случай на казус с някой от курсистите (поредни отсъствия или ниска успеваемост) ви уведомяваме своевременно.