Запазват се таксите и студентското финансиране за студенти от ЕС след Brexit

Правителството на Великобритания гласува, че няма да има промени във финансовите условия за студенти от Европейския съюз, които кандидатстват в академичната година 2018/2019. Зрелостници от Европа ще могат да следват в британски университети със същите такси като своите връстници от Острова. Това важи за учещите бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Запазват се и условията за студентско финансиране и възможности за финансова помощ. За да получат студентски кредит, зрелостниците трябва да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз или да са пребивавали в такава поне три години преди започване на обучението. Граждани на Европейския съюз, които са живели в Обединеното кралство през последните пет години имат право и на заем за покриване на лични разходи, докато следват бакалавърска степен.

Освен това, министерството на висшето образование, науката, проучването и иновацията планира да инвестира допълнителни 4,7 милиарда британски лири във висшето образование, за да подсигури позициите на Великобритания като лидер в световното образование. Министър Джо Джонсън споделя: „Ключова част от успеха [на нашата образователна система] идва от привличането на талантливи млади хора от целия свят. Тя [инвестицията] ще стимулира брилянтни умове от цяла Европа да продължат да кандидатстват в британски университети, със съзнанието, че при нужда ще получат финансова помощ.“

В момента, около 6% от учещите във висши учебни заведения са граждани на държави членки. UCAS отчита спад със 7% на кандидатури от Европейския съюз. 

Статуса на студентите като мигранти все още се дискутира. В писмо до президента на европейския съвет министър-председателят, Тереза Мей, ясно изразява желанието си да стигнат до съгласие по този въпрос възможно най-скоро. Възможно е студентите от Европа да не се нуждаят от Виза по време на обучението си.