Skip to main content

Открай време наричаме деца с букви от латинската азбука - X, Y, Z, вкарваме ги в категории като “индиго”, слагаме им имена и етикети, опитвайки се да опростим тяхната уникалност. Истината е, че всяко дете е вселена. Всяко дете е уникално и има нужда да бъде третирано като такова. Това е един от основните принципи за работа в BRITANICA.

Влизаме в час на мис Вики, за да разберем какво точно значи към всяка група и дете да се подхожда индивидуално. Тук, във филиал “Прага”, всяка стая е изрисувана с мотиви от приказка. Роботът, който живее във филиала, пътува из стаите и научава както много за културите на другите народи, така и важните поуки от всяка приказка. Ние влизаме в норвежката стая, където по стените ни посрещат красиви илюстрации на викингски принцеси и летящи кораби.

Започваме часа със събиране на домашните - прави го Ники - както след малко ще се убедим най-активното дете, което има нужда да поема отговорности и го прави с цялата си всеотдайност. Освен на английски, по време на курса се учим и на отговорност, добро държание, на етикет. Цялата група се поздравява и застава в кръг, знак за равнопоставеност и всеки казва как се е чувствал днес - excited, happy, angry, sleepy. Емоциите са наша градивна част - важно е да не ги потискаме, но и да ги канализираме по подходящия начин. Затова и преди урок изпяваме щастливата песничка - може би я знаете - If you’re happy happy happy clap your hands… Вече на никого не му се спи и можем да започнем с урока.Сядаме и включваме мултимедията - с нейна помощ държим децата максимално въвленчени в това, което се случва пред тях. Учим малките и големите букви заедно с бебето дракон, което яде малки букви, и мама дракон, която яде големите. Децата се забавляват и лепят картончетата с буквите върху бялата дъска, на която са проектирани бебе и мама.

Следват цели четири нови букви, които групата ще вземе днес k-къ-kite, l-лъ-lamp, m-мъ-mouse (или както се включва Алекс m-мъ-mum!) и n-нъ-nest. Докато децата пишат буквите мис Вики проверява домашните и записва новите в тетрадките. Отива до всяко дете и спрямо работата му го наставлява, окуражава, поздравява или подканя. Накрая остава време за игри с буквите и всяко дете показва колко много е научило. Целият час се води само на английски.

Децата са в първи клас и вече разбират и съставят изречения. Повечето от тях са трета поредна година в тази група и вече са в ниво Founders. В него се забелязва най-голям прогрес - децата започват да различават четирите основни компонента на изучаването на език - слушане, четене, писане и говорене и напредват умело във всички насоки.

Всяко дете има собствен темп и собствен начин да се спрява с новото предизвикателство - ученето, и затова в BRITANICA сме наистина гъвкави. Работи се по план, който се адаптира по учителско усмотрение според темпа и нуждите на групата, а за да се поддържа интереса на децата се използват игри, песни, диалози, които се заучават и после преиграват. Чрез играта, съпреживяването и емоцията се учи най-лесно и приятно на тази възраст. Всяко дете открива нещо от себе си запаметява по-лесно. В същото време се чувства разбрано и част от едно цяло, което му помага да учи с желание.

Интересното е, че уроците по език вече не са просто уроци за учене на лексика и граматика. В BRITANICA държим на възпитанието, добрия пример, взаимопомощта и това са неща, които децата усвояват в часовете, паралелно с английския. Зараждат се приятелсва и атмосфера на доброжелателство. За да бъдат happy, happy, happy всички малки възпитаници на BRITANICA.
Прочетете още

Свързани публикации