Skip to main content

В опита си до сега със сигурност сте се уверили, че някои методи в изучаването на език са по-ефективни за Вас, отколкото други. Различните хора възприемат най-ефективно по различни начини. На база наблюденията, които имаме върху нашите курсисти в BRITANICA, обособихме 5 типа English Learners, които ще Ви помогнем да съотнесете и към себе си. Това ще Ви даде ясна представа кои са най-ефективните способи, чрез които да учите и запомняте най-лесно – така процесът на научаване ще е много по-бърз и ефективен, а самите Вие ще се чувствате комфортно.

Visual Learner

Имате ли визуален подход в ученето на език и с лекота визуализирате упражняваните диалози, онагледени в учебника?
Може би дори си спомняте в детайли и самите илюстрациите, свързани с разиграваните ситуации?

Характерно за курсистите със силно визуално възприемане на информация е, че предпочитат да боравят с изображения, цветове и схеми, както за систематизиране на информация, така и за комуникация. Тази силна визуална памет помага и в пространственото ориентиране из различните учебни Units.

В нашите курсове по английски са включени материали за визуално запомняне под формата на инфографики, диаграми, илюстровани примери. Особено когато се поднася нова лексика изцяло на чуждия език, този метод на преподаване е силно предпочитан и от учители, и от курсисти.

Verbal Learner

Чувствате ли се комфортно да започнете разговор на чужд език?
Не се и притеснявате да отговаряте с повече думи на поставен въпрос?
Презентирате пред другите, без да имате „сценична треска“ преди това?

Вербалните умения на курсистите силно се проявяват при презентиране, беседи, ролеви игри. Тези сред тях, които се открояват на фона на групата, сякаш разполагат с дар слово на английски. Лексикалните упражнения ги мотивират да научават все повече и повече нови думи, като същевременно ги използват активно в разговорните активности. В една група от Visual Learners е обичайно да се говори на изучавания език дори в  почивките.

Когато Вашият учител усети, че имате такъв подход към ученето, ще Ви мотивира да презентирате още повече и да поемате инициатива в разговори и ролери игри. Освен това ще Ви окуражава да обяснявате изцяло на английски своите идеи.

Audio Learner

Може би, за да запаметите информация, обичате да четете на глас?
Следите ли podcasts на интересни за Вас теми, докато вървите към офиса, и все пак сте съсредоточени в това, което се говори и го запомняте лесно?
Гледате ли филми на английски без субтитри? Когато не знаете значението на дума, ориентирате ли се какво означава в контекста?

Когато слуховото възприятие на курсистите е изострено, те слушат съсредоточено и запомнят по този начин. Обикновено имат нужда да четат материалите, които са обсъждани в клас, много по-малко, защото голяма част от тях вече са я запомнили. Упражненията по Listening също им помагат да демонстрират своите способности в запаметяването на думи и фрази.

Основен компонент в нашата програма за преподаване в BRITANICA е именно фонетиката.
Тъй като в английския няма еднозначно правило при четене за произнасяне на словосъчетания, изговарянето от страна на учителите на нова лексика помага на курсистите ни да научат правилното произнасяне дори на думи като „schedule”.

Logical Learner

Обичате ли да  се захващате с научни проучвания от източници на английски език?
Проучвате ли и допълнителни теми, свързани с това, за което учите в момента? 

Изготвяте ли подредени списъци за изпълнение на работните си задачи?
Случва ли Ви се да правите аналогии, когато получавате на нова информация?

Курсистите, които използват логика в подхода си при изучаване на език, често ползват таблици, схеми, аналогии, за да изградят структура на придобиваните от тях знания. Те търсят корелацията между отделни теми и логически я свързват в главата си. За тях е особено важна причинно-следствената свързаност. Отдава им се с лекота да класифицират и систематизират данни с прецизността на анализатори.

За да откликнат на Вашите нужди и да пуснат в действие Вашата логическа сила, преподавателите на курса по английски поднасят такива примери, с които да разгадаете „мистерията“ около фразеологичните изрази и по-сложния синтаксис. Освен това Ви дават структурирано отправните логични точки, около които да изградите разбиране за употребата на различните глаголни времена. По този начин ще придобивате все по-голяма база данни по най-достъпен за Вас самите начин с всеки изминал урок.

Social Learner

Може би на работа предпочитате повече от всичко brainstorming срещи с колегите? Обичате да обсъждате с екипа идеи и начини за разрешаване на фирмени казуси?
Смятате ли, че се чувствате в свои води, като работите в екип?

Няма да откриете на индивидуален урок нито един курсист със социален подход в изучаването на английски език. За тях комуникацията стои в основата на мотивацията им да надграждат своите знания по езика
За курсистите, които притежават социален подход в обогатяването на знанията си, на курса по английски език в BRITANICA има възможност да се впуснaт в Case Studies и ролеви игри. Те са за разгръщане на потенциала, като едновременно с това поддържат ентусиазма в процеса на надграждане на езиковото ниво.

Да се използва многообразието във всички подходи на учене на английски език е най-ефективно, погледнато от академична страна. Традиционно в образователната система се залага предимно на лингвистичния и логичния начин на преподаване. Благодарение на своята иновативност ние в BRITANICA умело ангажираме всички курсисти в учебния процес с баланс от визуални, вербални, аудио, логически и социални активности. Според разликата в типа на учене на всеки курсист, преподавателите подготвят учебни задачи за всяко отделно ниво по английски език.

Звъннете в удобен за Вас офис на BRITANICA тук, за да изберем заедно най-подходящия за Вас курс спрямо Вашите индивидуалност и нужди.

Прочетете още

Свързани публикации