Skip to main content

След много усилия, спазване на хиляди изисквания и крайни срокове, стягане, пренасяне на тонове багаж и настаняване, най-накрая сте в желания от вас университет. Вълненията от новия ви живот в кампуса, срещата с интернационалните ви съквартиранти и епичните забавления по време на Freshers’ Week със сигурност са ви помогнали да преминете първоначалния период на адаптация. Е, сега вече е време да влизате в ритъм и с академичните си задължения.

След запознанството с професорите, идва ред и на онзи така стриктен преподавател, който за миг обръща цялата ви представа за университета. Обяснява ви за писането на курсовите работи (а.к.а assignments) и се хващате за главата, защото нищо не разбирате. Keep calm! Идваме ние, екипът на BRITANICA Advisers, за да ви дадем разяснения по „страшните“ assignments.

И за да се подсигурите със 6-ци на курсовите работи, сме ви приготвили 6 основни неща, които не бива да пренебрегвате при писането на един assignment: 

 • Understanding the topic
 • Plan
 • In-depth research
 • Structure
 • Referencing
 • Plagiarism

1. Oh, now I got it!

Преди да се заловите с писането, отделете достатъчно време, за да разберете какво се иска в заданието. Включете в действие цветните си маркери и подчертайте всички ключови думи, които на по-късен етап ще ви послужат за изграждане на вашата теза.

2. “If plan A fails, remember there are 25 more letters” - Chris Guillbeau

След като се разгадали мистерията около въпроса на вашата тема, сега е време да направите своя план за действие! А добрият план започва с предварително подробно проучване...

3. Digging deeper!

След придобитите първоначални впечатления по темата ви, сега идва ред и на по-задълбочено разбиране на същността й. In-depth research е ключов момент за постигане на отлични резултати на вашия assignment. Колкото повече информация имате, толкова по-добре ще разберете темата. Освен събирането на информация от различни източници – journals, articles, case studies, etc., може да използвате и записките си по време на лекциите. Това със сигурност ще ви бъде от голяма полза, тъй като преподавателите умеят да акцентират върху важните неща от урока. А ако сте слушали внимателно и сте записали ключови точки от обсъжданата тема, то половината от курсовата ви работа е готова.

*Съвет: докато събирате информация от различни източници, си правете записки върху прочетеното, така ще създадете и вашата чернова. След като сте готови с черновата, спокойно ще може да разпишете и целия текст.

4. I'm not sure what a text structure is and at this point I'm afraid to ask!

Едно от най-важните неща, които трябва да запомните при структурирането на вашия assignment e, че всеки параграф дискутира отделна идея.  Препоръчително е всеки параграф да стартира с изречение stating the main idea, followed by supporting arguments, а стилът на структуриране на отделните абзаците е по ваша преценка (освен ако изрично не ви е зададено да следвате определена структура). Няколко са вариантите, които ви предлагаме за оформяне и свързване на текста ви, за да бъде възможно най-стилистично издържан:

 • Изброяване на идеи - include linking words like: similarly, additionally, next, another example, as well, furthermore, another, firstly, secondly, thirdly, finally.
 • Описване на причинно-следствени връзки - include linking words like: consequently, as a result, therefore, outcomes included, results indicated.
 • Представяне и сравняване на различни гледни точки - include linking words like: on the other hand, by contrast, similarly, in a similar way, conversely, alternatively.
 • Представяне на проблем и решения - include linking words like: outcomes included, identified problems included, other concerns were overcome by.

*Съвет: запомнете, че след като уводът и изложението са готови, заключението трябва да резюмира написаното от вас, но не бива да повтаря информация, която вече споменали в основната част на темата.

5. Referencing? Heard of it I have not!

Какво е referencing? Referencing означава, че при писането на курсова работа следва да включите детайлна информация на всички източници (принт или онлайн), които използвате при изграждане на вашите мнение/аргументи.

Защо е важно?

 • помага на читателя бързо да намери оригиналния текст;
 • внася автентичност във вашата курсова работа;
 • показва, че сте направили задълбочено проучване по темата и сте разбрали нейната същност.

При писане на курсова работа е абсолютно нормално използването на различни източници на информация, които изграждат вашите аргументи, но за да не бъде считано за плагиатство, е нужно да цитирате авторите на съответните текстове. Сред най-разпространените стилове на рефериране е Harvard Referencing, познат още като „author-date system” и се отнася за два основни типа цитиране:

 • цитиране в текста или in-text citations

Например:
- в началото на изречението – Smyth (2010, p. 187) argued that …
- в средата – In a recent survey (Smyth, 2010), scientists found the benefits of …

 • изброяване на източниците на информация в края на курсовата работа (bibliography)

Важно е да отбележим, че при Harvard referencing в зависимост от това дали цитирате от книга, journal, article, online article, etc.  начинът на описване на източника е различен. Ще ви дадем пример с electronic journal:
Hart, M. and Friesner, T. (2004) ‘The truth behind content marketing’, Journal of Marketing, 2(1), pp. 89-96 [Online]. Available at: http://www.marketingjournal.org (Accessed: 6 July 2012). = author, year of publication, title of article, title of journal (in italics!), volume, issue, page numbers, [online], Available at: URL, (Accessed: date).

6. Plagiarsm detected!

Нека първо разясним какво означава да плагиатстваш. Според значението дадено от Webster's International Dictionary, плагиатството е действие, при което представяш чужда информация или гледна точка за своя, без цитиране на оригиналния източник. It is a form of dishonesty, cheating, theft! А вие не искате да ви набедят за крадец, нали?

Ето и кои са другите форми на плагиатство освен директното copy-paste на чужд текст:

 • директно копиране на думи или идеи на някой друг, без той да бъде цитиран;
 • липса на кавички при цитат;
 • даване на непълна/неточна информация относно източника;
 • промяна само на някои думи, но запазване на оригиналната струкура на копираното изречение;
 • перифразиране на чужди идеи, без да се отбелязва източникът на информация.

Как може да се предпазите от академични санкции за плагиатство?

Както по-рано споменахме – постарайте се при задълбочения research да си правите записки на всички важни според вас моменти. Не копирайте информация, а я изказвайте с ваши думи. Колкото по-естествено звучи представената от вас информация, толкова по-добро впечатление ще направите на преподавателите – че наистина разбирате темата, по която пишете.

… and last but not least…

Редица студенти споделят, че имено изготвянето на assignment ги е научил на пунктуалност и  приоритизиране на задачите. И, разбира се, колкото и да обичате адреналина, не оставяйте писането на курсова работа за последната нощ.