Skip to main content

Отваряли ли сте наскоро обяви за работа? Истински комплексни четива, които се причисляват кога към научната фантастика, кога към трагикомедията или фарса. Някои са си чист оксиморон – „търсим млад човек с опит“. Обявите са израз на търсенията на компаниите и на очакванията им. Те търсят хора с опит, защото ценят екипните качества,  уменията за анализ и вземане на решения. Ето защо е важно да се работи върху тези качества още от ученическа възраст.

Форбс публикува проучване на The National Association of Colleges and Employers (NACE), извеждащо списък на десетте най-търсени качества от 260 международни компании. Резултатът е следният:

1. Умения за работа в екип
2. Способност за вземане на решения и решаване на проблеми
3. Способност да общуване с хора от и извън организацията
4. Способност за планиране, организиране и приоритизиране на работата
5. Умения за придобиване и обработване на информация
6. Способност да анализиране на количествени данни
7. Технически знания, свързани с работата
8. Много добро боравене със софтуерни програми

9. Възможност за създаване и/или редактиране на писмени доклади
10. Възможност да продават и да влияят на другите.

Така наречените soft skills са сред най-ценените от работодателите качества. Младежите, натрупали такива умения ще имат повече шанс, дори и да нямат практически опит или съвършено познание по някоя област.
Добрата новина е, че има една активност, която помага за развитието на поне 7 от гореизброените 10 качества – креативното писане.

Работа в екип
Писането, ще кажете, е занимание самотно. И това е вярно – то изисква усамотение и вглъбяване в мислите. В същото време създаването на истории развива качества, безценни при общуването и работата в екип – емпатия, нужда от споделяне, ценене на другия, стабилност – качества на успешния отборен играч.

 

 

Вземане на решения и справяне с проблеми
Писането подобрява процеса на мислене и допринася за развитието на критичното мислене, защото когато пишем трябва да изложим идеите и аргументите си ясно, така, че да предадем основния смисъл. Когато писателите засягат сложни проблеми, те имат възможност да изложат идеите си и да дадат решения. Това е критично мислене в действие.
Работната сила днес има огромна нужда от критично мислене. За да бъдем успешни трябва да покажем, че можем да оглеждаме проблемите от различни страни, да задаваме въпроси, да търсим истинността на информацията, да намираме различни подходи към една и съща цел.

 

 

 

Вербално общуване с хора от и извън организацията
Боравенето с езика е магия. Някои хора се изразяват по-добре писмено, други – устно, а някои щастливци владеят словото независимо от формата. Писането ви помага да поддържате богат речников запас, да преценявате кога и къде да използвате формален и неформален език – изобщо да направи речта ви възможно най-адекватна и богата, независимо от медията на комуникацията.

Планиране, организиране и приоритизиране на работата
Създаването на творба представлява поредица от етапи – селектиране на информацията, наблюдение, размисъл, анализ, умело излагане на идеите и редактиране. Този дълъг процес е съпътстван от много планиране, организиране и приоритизиране, които са така важни за работния процес. Овладяването на етапите на писането ще ви помогне неимоверно и в бъдещата работа.

 

 

Придобиване и обработване на информация
Писането помага за ученето. Според проучвания вглъбяващото естеството на процеса допринася за обучението на учениците и им помага да мислят креативно. Писането, наред с критичното мислене, насърчава и аналитичното мислене, което е в основата на обработването на информация.

Създаване и/или редактиране на писмени доклади
Понякога пишем истории, а друг път доклади, но дисциплината, организираността и последователността са важни за създаването на всеки тип текст. Докладът има ясна структура и логическа последователност – колкото повече текстове има зад гърба ни, толкова по-лесно ще ни бъде да овладеем магията на доклада.

Убедителност и влияние върху другите
Творенето ни дава невероятната възможност да вкараме собствените си мисли в нечия глава. Какво е писането ако не желание да изразим себе си, да изложим мислите си, да ги запазим в оригиналния им вид и да ги предадем на читателя. Добрите писатели развиват, съзнателно или не, способността да влизат в душите и умовете на читателите – чрез емпатия, чрез аргументирано изложение, чрез свирене по емоционалните струни на душата. Да – това е качеството, което компаниите търсят – да убеждаваме, да продаваме идеи или продукти – да влияем.

Колкото по-рано в живота започнем да пишем, толкова по-добре. Младостта е креативна, ентусиазирана и има много какво да каже на света. А казвайки го, освен, че ще създава нещо, което ще остане, ще развива и така желаните от бъдещите работодатели качества. Овладяването на процеса на създаване на текст е умение, като всяко друго – всеки може да го постигне с труд и желание.

Writing Academy (12-18г)