Skip to main content

Обединеното Кралство е с една от най-престижните образователни системи по света. А фактът, че се намира в непосредствена близост до България (само 3 часа със самолет), я прави още по-желана дестинация сред студентите. Така те могат да получат качествено образование, международно признати дипломи, интернационална среда за развитие и изключително полезен опит в различни сфери. Друг фактор, който влияе положително върху избора за университет на студентите, се оказва възможността за студентско финансиране във Великобритания (Tuition Fee Loan).

Въпреки настоящата политическа обстановка (Brexit), Великобритания остава във водещите позиции при избора на университет сред студентите, заемайки второ място за най-предпочитана дестинация за висше образование. Годишно страната приема над 400,000 чуждестранни студенти, а броят им тенденциозно нараства с около 4% всяка година. Според последни становища на английското правителство, студенти от ЕС и в частност България, ще могат да кандидатстват при същите условия и за учебната 2019/2020 година, със същите възможности за пълно финансиране – както на бакалавърски, така и на магистърски програми. С цел разсейване притесненията на хиляди бъдещи и настоящи студенти във Великобритания, бе официално потвърдено от управляващите там, че българите ще могат да разчитат на студентския заем, дори ако програмата им на обучение приключва след излизането на страната от ЕС.

Кой осигурява студентското финансиране (a.k.a. Tuition Fee Loan) във Великобритания?

Финансирането във Великобритания се отпуска от правителството чрез неправителствената организация Student Loans Company. Организацията е разделена на няколко клона, съответно отговарящи за Англия (Student Finance England), Уелс (Student Finance Wales), Шотландия (Student Awards Agency Scotland a.k.a. SAAS) и Ирландия (Student Finance Northern Ireland).

Кой може да кандидатства за студентски заем?

Сред основните изисквания за получаване на заем са да сте гражданин на държава-членка на ЕС и да сте приети в желания от вас университет. За студентски заем могат да кандидатстват както студенти в начален етап на своето висше образование – бакалавър (undergraduate), така и такива, които продължават с по-висока степен – магистратура (postgraduate). Заемите се отпускат в размер, определен от университетите – Tuition fee loan. Едно от най-важните условия е заемът да бъде възстановен от студентите на етап, в който са завършили своето образование и са достигнали съответните нива на доходи.

Student Finance in England

Undergraduate funding
При обучението за бакалавърска степен размерът на заема, който може да ви бъде отпуснат, е £9,250 (for full-time EU students). Ако след завършване на университета вие продължите да живеете в Обединеното кралство и доходите ви надвишават £25,725 на година (или £2,143 месечно), то Student Finance Company следва да ви удържа 9% от месечното работно възнаграждение (след приспадане на данъци и такси) с цел погасяване на вашия заем. За улеснение ви представяме информацията и в табличен вид:

Source: Student Finance, gov.uk

Postgraduate funding

Доста по-отскоро Student Loans Company започна да предлага финансиране и за по-високите степени на висше образование – магистратура и докторантура, което е допълнителен стимул студентите да избират именно Англия за своето висше образование. Магистри или докторанти могат да кандидатстват за заем в размер на  £10,906 като сумата се разпределя на равни части за периода на обучение.

За да започнете да изплащате заема отново е необходимо да сте завършили програмата и доходите ви да надвишават £21,000 годишно (или 6% от месечното ви работно възнаграждение).

Source: Student Finance, gov.uk

Student Finance in Northern Ireland, Scotland and Wales

Както вече уточнихме, Student Loans Company е мащабна организация, която предлага финансиране във всички части от Обединеното кралство – Англия, Ирландия, Шотландия и Уелс. По подобие на студентското финансиране в Англия, така и в останалите страни, Student Loans Company отпуска Tuition Fee Loans за студенти, които искат да продължат със своята бакалавърска или магистърска степен на обучение. За разлика от Англия, в Ирландия, Шотландия и Уелс годишните такси за обучение са по-ниски, което също ги превръща в предпочитани дестинации.

Полезни източници на информация, които ви препоръчваме да прегледате по-подробно:

Има ли други видове финансиране?

Да, такива например са: scholarships, educational grants and bursaries, maintenance loans or grants. В сравнение с основния тип Tuition Fee Loan, който се отпуска от Student Loans Company и покрива таксите за целия период на обучение, стипендиите и други видове студентски помощи са еднократни. Някои видове social benefits често са обвързани със семейни доходи, както и с изисквания за пребиваване в страната (в частност UK) от минимум 4 години.

Scholarships and educational grants and bursaries

Когато проучвате специалностите в отделните университети, обърнете внимание какви стипендии се предлагат в отделните курсове и съответно как може да кандидатствате за тях. Сумата на стипендиите може да варира в зависимост от курсовете и политиките на отделните университети. Например, някои учебни заведения самоинициативно предлагат стипендии, с които да стимулират развитието на студентите (при добър успех, при добро представяне в някои проекти, извънкласни дейности или други специфични предмети). Повече информация може да намерите в характеристиките на специалностите в избрания от вас университет.

Maintenance loans or grants

Заемите, покриващи разходите за живот – наем, храна, път, учебници и други, отново възлизат на сумата от приблизително £10,000 годишно и е необходимо да бъде погасен след завършване на образованието. За да кандидатствате за подобен вид заем, трябва да представите evidence за вашите семейни доходи. Подробна информация може да получите от сайта на правителството на Великобритания (https://www.gov.uk/student-finance).

Знаем, че въпросът с финансирането е доста специфичен, затова за всякакви допълнителни въпроси може да се обърнете към нашите BRITANICA Advisers. Свържете се с тях на имейл: advisers@britanica-edu.org или телефон: 02 4666 555.