Skip to main content

FCE, CAE и CPE са престижни езикови сертификати, които удостоверяват, че владеете  английски на високо ниво. Te са признати по цял свят от водещи институции в академичната и професионалната сфера. Да вземете сертификат е постижение, от което се ползвате цял живот. Документът доказва, че вие имате нужните познания да живеете независимо в англоезична страна, да се обучавате на английски, да заемате висока позиция в международна компания.

Подготовката за изпита е обширна и обхваща основните типове комуникация: слушане, четене, писане и говорене. Освен това, Cambridge тества и вашите граматични и лексикални познания с езикови упражнения и трансформации. Това означава, че след успешно полагане на изпита, вие ще се чувствате уверени да демонстрирате уменията си във всяка ситуация. Можете да се регистрирате за изпит на този линк.

Ниво на владеене

За да вземете определено езиково ниво, трябва да държите изпита, създаден специално за него.

Cambridge English: First (В2)

Cambridge English: First или FCE удостоверява, че владеете езика на достатъчно високо ниво, за да живеете в чужда държава и да се справяте с административни задачи. Фокусът на FCE пада върху това дали умеете да разбирате и да изразявате гладко своята гледна точка. Успешното вземане на този сертификат означава, че вие можете да комуникирате ефективно лице в лице, нямате проблем да следвате новинарски блок, и умеете да формирате логически аргумент на езика. Сертификатът FCE се приема, ако кандидатствате за основополагаща година (в която ви се дава време да свикнете с езика и живота в държавата), както и при кандидатстване в някои университети в Холандия, Италия, Испания. С BRITANICA, можете да се подготвите за този изпит за 110/140/180* учебни часа.

Cambridge English: Advanced (С1)

Cambridge English: Advanced или САЕ ще ви отвори врати към над 6000 висши учебни заведения по цял свят. В допълнение към базата, положена на ниво FCE, CAE изисква висок стил на изказ. Трябва да покажете, че умеете да предавате информация в комплексни изречения, и имате богат речников запас. Успешното полагане на този изпит ще покаже, че можете да участвате в работни срещи и академични консултации. Ако сте на ниво FCE, подготовката за С1 с BRITANICA ще отнеме 110/140/215* учебни часа.

Cambridge English: Proficiency (С2)

Cambridge English: Proficiency (CPE) е за тези, за които английският се е превърнал във втори майчин език. Сертификатът свидетелства, че умеете да разбирате сложни текстове като академични трудове, и да участвате в дискусии на много високо ниво. Сертификатът се дава като изискване на тези, които желаят да следват магистратура или докторантура, или за кандидатстващите на мениджърска или лидерска позиция. Това ниво ще ви даде предимство при кандидатстване за престижен университет в бакалавърска степен. С BRITANICA, подготовката за С2 отнема 160/215* учебни часа.

Формат на изпита

Изпитът се предлага в два формата: на компютър и на хартия. Избирате спрямо това как ще се чувствате по-удобно. Общият формат на изпита за различните нива е подобен, като основната разлика е в нивото на трудност. Дължината на изпита за FCE е три часа и половина, а за CAE и CPE – около четири.

Reading and Use of English

Този компонент тества вашите умения да боравите с текст, да търсите детайли и да правите изводи за отношението на автора. При FCE, трябва да отговорите на 52 въпроса за час и петнадесет минути, а при CAE и CPE – на около 50 въпроса за час и половина. Общата дължина на текстовете при FCE е около 2200 думи, а при CAE и СРЕ - 3000-3500 думи.

Първите няколко части тестват вашите познания по лексика и граматика. След това има секция с трансформации: задава ви се изречение, последвано от ключова дума. Използвайки ключовата дума, вие трябва да формирате ново изречение, със значение, идентично на зададеното. В останалата част от секцията, ще трябва да отговаряте на въпроси по текстове като извадки от вестници, списания и книги. 

Writing

Секцията е разделена на две части. Първата задача е есе, в която трябва да застъпите няколко опорни точки. Ще бъдете оценени според това дали сте разбрали изразените идеи, и дали умеете да формирате последователен аргумент и да убеждавате читателя във вашата гледна точка. 

Втората част включва написване на текст във формат по ваш избор. Възможностите са писмо/ емайл, доклад или ревю. Дава ви се начална информация, контекст, цел и аудиторията, за която пишете.

Listening

Този модул е разделен на 4 части. В две от тях ви е зададено да изслушате разговори между няколко събеседници, а в останалите – монолози на академични теми. Оценяват се уменията ви да извличате информация и да правите заключения за мненията и нагласите на говорещите.

Speaking

Този компонент тества гладкостта на вашия изказ. Ще бъдете изпитани с още един или двама кандидати. Започва се с няколко персонални въпроса на близки до вас теми. По време на втората част, изпитващият ви показва 3 картинки, и вие трябва да направите сравнение между две от тях. По време на третата част, трябва да разговаряте с другия кандидат по зададена тема. В четвъртата част, трябва да участвате в дискусия с кандидата, базирана на миналата тема. При CPE, третата и четвъртата част са обединени в една.

Оценката от Listning, Speaking и Writing ви носи по 20% от крайния резултат, а Reading and Use of English – 40%. Cambridge оценява по Cambridge English Scale с точки от 80 до 230. Нивото на владеене на английски се определя като получените точки се приравняват към следната скала.

Вземането на CAE и СРЕ с висока оценка ви дава бонус точки при кандидатстване през UCAS (Universities and Colleges Admissions Services). Това ще улесни вашия прием в британски университет. Tук можете да видите колко точки се дават на всяка оценка. 

Полагането на всеки един от сертификатите включва задълбочена подготовка. За щастие, това е постижимо с BRITANICA. Ние ще ви предложим необходимото обучение за вземането на всеки сертификат. Подготовката започва с тест за определяне на нивото. След това, експертите в нашите филиали ще ви препоръчат подходяща за вас програма. Курсовете ще ви преведат през всички нива и ще ви дадат стабилна база, за да вземете нужния сертификат с добра оценка. След края на обучението в BRITANICA, вие ще можете да комуникирате на английски уверено и да използвате езика с удоволствие.

*За учениците, BRITANICA предлага годишно обучение от 180 часа за FCE и 215 часа от CAE и СРЕ. То продължава от средата на септември до края на май и е съгласувано с учебната програма в училище.