Skip to main content

Златните университети на Великобритания редовно оглавяват световните класации, затова са и мечтана цел на ученици от цял свят. Оксфорд и Кеймбридж, още известни като Oxbridge, имат индивидуална система за кандидатстване. Преди да насочите погледа си натам, трябва да имате предвид, че Оксфорд и Кеймбридж имат няколко различия спрямо останалите учебни заведения. Обучението в двата университета е по-интензивно, но за сметка на това на учащите се обръща повече индивидуално внимание. Семестрите са по-кратки, затова и студентите са по-натоварени.

И двата университета са съставени от определени колежи, като в Оксфорд има 38 колежа, а в Кеймбридж ‒ 31. Колежите са независими от университета, като колежите отговарят за консултациите на студентите, а университетът ‒ за лекциите и семинарите. Всеки колеж се състои от трапезария, параклис, библиотека, бар, общи помещения и стаи за настаняване на студенти и персонал. Те се различават по размер, местоположение, финансови условия и критерии за прием. Възможно е колежите да поставят допълнителни изисквания за влизане спрямо възраст, степен на обучение и пол. Някои от тях по традиция са обвързани в приятелско съперничество. Колежите не са специализирани по предмети, въпреки това някои специалности могат да се учат само в определени колежи. Преди да кандидатствате за определен колеж, трябва да проверите дали той покрива желаната специалност. Можете да проверите това на страницата с различните специалности на Оксфорд и Кеймбридж.

Имате право да кандидатствате само в един от двата университета, защото те ползват обща система за кандидатстване. Крайната дата е два месеца по-рано, отколкото в останалите университети: 15-ти Октомври за прием септември 2018.

При отсяване на кандидатурите, университетите вземат предвид академичните постижения, отзивите от училището, писмените разработки, както и представянето ви на интервюто с представител на университета.

Първото изискване е силна диплома. Кеймбридж изисква минимум от 5,8 и пълна шестица на два държавни зрелостни изпита. За Оксфорд, минималната оценка е 5,75, като за някои предмети е задължителна шестица.

За да кандидатствате в Кеймбридж, трябва да изкарате оценка 7.5 на IELTS, с минимум 7.0 на всеки компонент, или A/B на CAE, или А/B/C на CPE. За Оксфорд трябва да изкарате 7.0 на IELTS, A (или минимум 185) на CAE, B (или минимум 185) на CPE.

Преди да изпратите кандидатурата си, имате възможност да изберете една от следните опции: да кандидатствате в определен колеж, или да изпратите отворена кандидатура. Във втория случай, университетът сам ще определи кой колеж е най-подходящ за вас. Понеже различните колежи получават различен брой кандидатури, университетите пренасочват кандидати с „отворени“ кандидатури към по-малко търсените колежи. Всеки колеж има свой модел на отчитането на кандидатурите. Поради голямото желание, много от тях оставят кандидатите „на изчакване“, за да отсеят кандидатурите си. През това време, друг колеж може да предложи интервю.

Ако изборът ви е Кеймбридж, към кандидатурата си трябва да приложите и допълнителен формуляр с информация за кандидата, наречен Supplementary Application Questionnaire (SAQ), който ще трябва да изпратите обратно преди определена дата. Там ще дадете допълнителна информация, която не присъства в кандидатурата за UCAS. Повече информация може да получите на този линк.

Ако преминете първия стадий на селекция, ще бъдете поканени на интервю в университета. Интервютата се провеждат през декември. Много от специалностите ще ви дадат допълнителен изпит или писмена задача, която трябва да изпълните преди интервюто или по време на него. Тук можете да проверите какви са задачите за всяка специалност за Кеймбридж и Оксфсорд.

Очаква се да получите обратен отговор от Кеймбридж до края на януари, а от Оксфорд – на 11-ти януари. Борбата за място в Oxbridge е ожесточена, но усилието си заслужава, защото нищо не може да се сравни с удовлетворението да следваш на върха.

Прочетете още

Свързани публикации