Творчество, игри и забавления за малчугани у дома

Бързахме, бързахме, бързахме.

Enjoy your time at home

Дори и в момент на социална изолация за много от вас ежедневието тече с пълна сила - дали сте работещи или учещи от вк

5 идеи как да играете и учите английски с вашето дете през лятото

Ще ви дадем няколко свежи идеи за интересни образователни активности, които да бъдат забавни и приятни за детето ви през лятото.

Как да обогатите речника си: The BRITANICA Way

С игри на асоциации, четене и други забавни активности можете да превърнете изучаването на думи от усилие в удоволствие.  

Холивуд изнася лекция по лингвистика с Arrival

Arrival проследява трудностите да хвърлиш мост над езиковата бариера между две непознати култури.

Любов в плик: Най-романтичните обяснения в любов на английски

Хиляди книги са написани за любовта. Нека съпреживеем вълнението на влюбването още веднъж, заедно с някои от най-значимите творци и техните музи.

Best Thing Since Sliced Bread

Idioms can be a real brain teaser. Like this one -  best thing since sliced bread*.

How to Sound Exquisite

We use English every day – to read articles, to chat with friends, to watch movies, to work and what not. But HOW do we use the language?

Mastering the Homophones - Meat vs. Meet

Hello! We meet again discussing these bizarre little word couples – the homophones.

Common mistakes - Me, Myself & I

Моя милост, себе си и мен – всеки език има по една всеизвестна триада от местоимения или изрази, с която обяснява комплексността на Аза.

42 funky ways to say YES to/in English

Why 42, you may ask? Well, according to Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy - this is the answer to THE question.

Piece vs. Peace - Techniques That Will Make You Master the Homophones

Homophones – you know them – those annoying words that sound the same, but have dissimilar spelling and completely different meaning.

Pages

ПОПУЛЯРНИ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.