Skip to main content

Ученето на лексика често е смятано за едно от най-досадните занимания при изучаването на нов език. Причината за това е неефективният модел на учене: изучаващите езика трупат лексика, като запаметяват дефиниции от речника. Освен монотонен, този метод е и непродуктивен, защото оставя ученикът пасивен и не го стимулира да използва полученото знание.

В BRITANICA вярваме, че езиковото обучение трябва да носи удоволствие. Ние се стремим да обогатим речника на курсистите със забавни упражнения и езикови игри, които им позволяват не просто пасивно да асимилират лексиката, а да я употребяват на практика. В тази статия, ще ви запознаем с допълнителни дейности, с които да надградите полученото при нас. Не е нужно да отделяте много време и ресурси – достатъчно е да се въоръжите с любимите си книги, увлекателни езикови игри и голяма доза въображение.

Учете думи по метода на асоциациите

Вместо да се придържате към скучната формула да вадите дефиниции от речника, можете да използвате ученето на лексика като повод да отприщите въображението си. Добър начин да научите дума на английски е като я свържете със запомняща се асоциация. Когато искате да запомните думата tree, опитайте да си представите дърво в неочаквана форма или цветова комбинация. Оставете фантазията си да се развихри: колкото по-невероятна или дори нелепа е асоциацията ви, толкова по-трудно ще я забравите.

Пример:

atone - to make amends: to provide or serve as reparation or compensation for something bad or unwelcome. За да запомните тази дума, можете да си представите, че отивате на остров Атон да изкупите греховете си.

Не учете нови думи самостоятелно

Често срещана грешка сред учениците е да учат всяка дума по отделно. Така, те запомнят нейното значение, и могат да я преведат, когато я срещнат, но не знаят в какъв контекст да я използват. Препоръчителен вариант е, когато учите нова дума, да я поставяте в група от вече познати думи, като синоними или антоними. Можете да се опитате да я групирате в словосъчетания, или да проверите дали не участва в състава на идиоми.

Например, думата pie участва в няколко идиома:

IDIOM MEANING
as easy as pie very easy
nice as pie polite and well-behaved
a pie in the sky an unrealistic goal or idea

 

След като сте направили списък с различни словосъчетания и идиоми, опитайте да формирате няколко изречения с тяхно участие. По този начин веднага ще вкарате думите в употреба, и има по-голям шанс те да влязат във вашия активен речник.

„Разглобявайте“ думите

Докато четете статия или книга на английски, има вероятност да срещнете дума, която не знаете. Ако сте добре запознати със морфологичния строеж в английския, има шанс да познаете значението на някои от тях. Добра отправна точка е коренът на думата. Думи с общ корен имат сходно значение; затова ще бъде полезно да се запознаете с някои от най-често срещаните корени. Когато откриете често срещан корен, можете да съберете всички  производни, и да ги подредите в word tree. Така ще опознаете как се образуват сродните думи и каква е връзката между тях.

Например, коренът gene- се отнася за гени. Обикновено от него се образуват думи, свързани с родословието, като progenitor, progeny, generation и genealogy. Връзката между значението на производната и корена не винаги е видимо на пръв поглед. Пример за това е думата genteel: polite, well-mannered, sophisticated. Връзката ѝ с корена идва от това, че качествата, които описва, са присъщи на хора от добро потекло.

 

Наставките и представките също имат собствено значение.

PREFIX MEANING EXAMPLES
ben- good benefit, benevolent
mal- bad malicious
dis- lack disinterest, disconnected
mis- error, mistake misconduct, misunderstanding
SUFFIX MEANING EXAMPLES
-ous, -ful abundance glamorous, cheerful
-less lack mirthless, colourless
-ment state of being enjoyment, contentment
-ly how something is lovely

 

Тези познания ще ви бъдат полезни в секцията Use of English, и особено в упражнението Word Formation, където трябва да образувате производна на дума на базата на зададен корен.

Запознайте се с популярни гръцки или латински корени

Много от думите в английския произхождат от гръцки или латински. Ако научите популярните гръцки или латински корени, това ще улесни научаването на техните производни. Те биха били изключително полезни по време на изпит: ако срещнете непозната дума, ще можете да предположите какво е нейното значение на базата на нейния корен. Корените са особено полезни, когато запомняте правописа на думата.

Някои от най-често срещаните корени от латински:

ROOT MEANING EXAMPLES
ambi  both ambidexterous, ambiguous
aud to hear auditory, audience
fort strength fortitude, fortress
mort death mortal, mortician
port to carry trasnport, portable
spect to see spectacle, inspect

 

Често срещани корени от гръцки:

ROOT MEANING EXAMPLES
dyna power dynamic, dynamite
hypo under, beneath hypomania, hypothermia
phil love philosophy, philanthropist
morph form morphology, morphing
path  feeling or disease empathy, apathy, psychopath
therm heat thermal, thermometer

 

Забавлявайте се, докато учите

Можете да откриете начини да учите, докато се потапяте в хобито си. Любителите на литературата могат да се отдадат на четене. Така освен че откривате и научавате лексика, вие ги поставяте в комплект от думи, с които можете да ги използвате.

Друг начин да учите думи е с кръстословици и ребуси. Едни от най-полезните игри са цифрограмите: задачи, където всяка буква е заместена от цифра. Упражнението е полезно, защото ви помага косвено да научите най-популярните комбинации от букви или срички. Това  ще ви помогне при научаване на правописа на думите.

Да придобиете широк набор от лексика е дългосрочно начинание, но не е нужно то да бъде неприятно. Вместо да наизустявате дефиниции на думи от речниците, можете да се потопите в любимия си литературен жанр, или да играете езикови игри. Именно това се стремим да постигнем и в BRITANICA. Ние стимулираме нашите курсисти да правят връзки между думите, като ги комбинираме в групи по значение и употреба. След като научим дума или израз, задаваме на курсистите да измислят свои примери с тях, така че те по-лесно да станат част от техния активен речник. С BRITANICA, ученето на лексика се превръща в игра.

Полезни ресурси:

Подробен списък на най-често срещаните гръцки и латински корени, наставки и представки и тяхното значение можете да откриете на този линк.

На тази страница се намира речник с най-популярните идиоми.

Този сайт предлага разнообразни упражнения на ниво от А1 до С2, като игри, кръстословици и познаване на значението на думата от зададен контекст. Тези упражнения са особено полезни като подготовка за изпити като CAE, CPE и IELTS.

BBC English помага на изучаващите езика, като ви представя широк набор от упражнения за четене и слушане, които са придружени с тестове, често придружени от забавни картинки. Това ги прави още по-запомнящи се. Можете да изберете упражнения за различните нива.

Хората с добра визуална памет могат да използват Wordle, като създават word clouds от думи, които вървят заедно. Този модел ще им помогне да запаметяват думите по групи.