Skip to main content

Всеки допуска езикови грешки, докато изучава английски. Само че при комуникация на работното място, всяка грешка може да доведе до объркване у вашите колеги. Представяме ви някои от най-често допусканите езикови грешки в бизнес английския – и как да ги поправите.

1) Граматически грешки

Прилагателно вместо наречие

He did good.

He did well.

Когато описвате действие, не трябва да използвате прилагателни – good/bad , а наречия – well/badly.

Грешен завършек на писмото

I look forward to hear from you.

I look forward to hearing from you.

Изразът look forward to изисква да използвате глагола в  „-ing” форма.

Множествено или единствено число

I will give you an advice / two advices. 

I will give you a piece of advice.

Думи като information, advice, knowledge са неброими, тоест не ги използвате в множествено число, и не слагате a/an отпред. Ако искате да го използвате в бройна форма, можете да го групирате в израза: “a piece of”.

2) Лексикални грешки

Present – YES, presentate – NO!

Много профеисоналисти „побългаряват“ глаголи на английски. Например, I presentate, вместо I present./ I give a presentation.

Personal  или Personnel

Близки по произношение, но коренно различни по смисъл, тези 2 думи често се използват неправилно, и могат да объркат слушателя.

Examples:
Can I ask you a personal question?
If you have any questions, talk to the personnel.

i.e. vs e.g.

i.e. означава 'in other words'
e.g. oзначава 'for example'

Например:

The project may take some time – i.e. one to two weeks.
Write a project on a topic of your choice – e.g. global warming.

3) Неправилен регистър

Молби

Различните модални глаголи могат да значат различно в работна среда. Когато формулирате изречение с CAN или WANT, вие давате заповед или инструкция, което може да се сметне за неучтиво. За да смекчите израза си, използвайте COULD вместо CAN и WOULD LIKE вместо WANT.

I want to see the report. →  I would like to see the report.
Can you open the window? → Could you open the window?

Съкращаване на глагола „съм“

“I'm Ivan.” е граматически правилно, но се смята за прекалено неофициално в професионална среда. Когато пишете официална кореспонденция, винаги използвайте глаголите в тяхната пълна форма.

I'm the head of the marketing department. → I am the head of the marketing department.

He's in charge of sales. → He is in charge of sales.

В BRITANICA поставяме огромна важност върху това да ви подготвим да използвате английския в бизнес средата успешно. В процеса на обучение, ние обръщаме внимание на грешките, които има най-голяма вероятност да допуснете, и ви даваме правилните отговори. След това упражнявате как да използвате трудните думи в разиграване на ситуации и ролеви игри.

Пълният списък на предлаганите програми ще откриете на тази страница.