Skip to main content

Cambridge Assessment English е една от най-големите и престижни организации в света за провеждане на изпити за сертифициране на знанията по английски език - както на деца в тийнейджърска възраст, така и на по-възрастни. Основана през 1913 г. като част от University of Cambridge, Cambridge Assessment English оперира в близо 130 страни, а изпитните центрове наброяват близо 3 000. Изпитният център на BRITANICA пък е мястото в България, където може да се подготвите и явите на изпит на Cambridge. Като част от тази значима организация, ние от BRITANICA също вярваме, че сертификатите на Cambridge помагат на хората да докажат знанията си по английски език, дават им увереността и спокойствието, че могат да се справят с всяка ситуация, пред която се изправят.

Освен провеждането на курсове и изпити за международни сертификати към Cambridge - за ученици и възрастни, в BRITANICA предоставяме материали за самоподготовка и провеждаме изпита Teaching Knowledge Test (TKT). Той цели да даде нови знания и умения на преподавателите по английски език. С тази специализирана квалификация, учителите подобряват не само знанията си по английски език, но и се запознават с нови методологични практики.

Кой може да се яви на изпита Teaching Knowledge Test?

Този тип международна квалификация за преподаване е предназначена както за преподаватели с  дългогодишен опит, така и за такива, които отскоро са започнали да практикуват професията, за учители на деца и на възрастни.

Какъв е форматът на изпита?

TKT е серия от модулни преподавателски квалификации - основни и специализирани, на които може да се явите в различна последователност. Всеки модул е съставен от 80 въпроса, с няколко възможности за отговор. Продължителността на всеки модул е 1 час и 20 минути.

Основните модули са:

  • Модул 1 - Background to language teaching

Първият модул се фокусира върху полагане на основите за изучаване и преподаване на английски език. 

  • Модул 2 - Planning for language teaching

Вторият модул има за цел да предостави всички онези знания и умения, които преподавателите следва да притежават, за да могат успешно да планират и провеждат своите часове. Също така, модулът дава насоки за използване на различни учебни ресурси, скали за оценяване и други.

  • Модул 3 - Classroom management

Третият модул насочва учителите към най-интересната част от преподаването, а именно провеждане на часовете. Изяснява ролята на учителя в образователни процеси и дава насоки за ефективното предаване на знания.

Специализираните модули са:

  • TKT: CLIL (Content and Language Integrated Learning) - Преподаване на друг предмет на английски език
  • TKT: YLE (Young Learners) - Преподаване на английски за деца

Кога мога дa се явя?

Изпитният център на BRITANICA обявява изпитни дати целогодишно, а регистрацията може да бъде направена тук.

Как да се подготвя за TKT?

Обърнете съм към нашия изпитен център, за да получите:

  • материали за самоподготовка
  • примерни изпитни тестове
  • онлайн семинари и уебинари
  • речник на използваните термини

Какви са ползите от явяването на изпита за допълнителна квалификация TKT?

С успешното полагане на серията от тестове придобивате увереност и нова опитност, тренирате своите знания и умения, като същевременно откривате повече за силните си страни, както и върху какво е нужно да поработите повече в професионално отношение. Освен влияние върху личностното и професионалното развитие на преподавателите, различни образователни институции виждат ТКТ като начин за подобряване на преподаването в часовете.

За повече информация се свържете с изпитния ни център на телефон 02/4666559 или ни пишете на exams@britanica-edu.org.