Да учим ли бизнес английски ако не работим с английски?

"Курсът беше много интерактивен, имаше много диалози и ролеви игри. В BRITANICA сте се справили много добре с това да разчупите академичния модел."

Love to Learn: „Историите на BRITANICA” с Марио и Мис Алекс

От 4-годишен се занимавам с пеене, от скоро и с актьорско майсторство и танци, участвам в много международни конкурси и концерти и обичам да свиря и на пиано.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.