Skip to main content

Eдна от най-големите пречки при изучаване на нов език е в това да се преборите със страха си от общуване. Дори хора с високо ниво на четене, слушане и писане, изпитват трудности да се осмелят да преодолеят езиковата бариера и да започнат разговор.

За съжаление, няма лесно решение, с което да израснете в отличен комуникатори на новия език. Увереността и умението за общуване се натрупват с продължителна практика: всеки разговор ви помага да надградите своите умения. Тези шест техники ще ви помогнат да преборите своето притеснение:

1) Начинаещи:

Опишете предметите непосредствено пред вас

Дори когато сте абсолютно начинаещи, можете да започнете да изграждате навик да говорите на езика. Не е нужно да ограничавате упражненията до класната стая. Веднъж щом придобиете малък набор от думи, можете да ги упражнявате навсякъде. Когато сте у дома, мислено описвайте предметите, непосредствено пред вас. Започнете с най-простички описания като: „The pen is yellow. The cup is blue”. След като свикнете, започнете да описвате и къде се намират, как са подредени и колко са близо. Например: „The yellow pen is next to the blue cup. The book is closer to the TV than the pink vase.” Така, освен че упражнявате научената лексика, вие се учите да я свързвате с предмети и концепции от реалния живот. 

Не учете сами

Общуването е социален ритуал, затова няма смисъл да изучавате втори език сами. В реч на TedTalks Chris Lonsdale съветва да си намерите ментор, който да ви бъде вярна опора в новото начинание. Обърнете се към човек, който има високо ниво на владеене на езика, или, още по-добре, това е неговият майчин език.

Също толкова полезно е да се съберете с хора, които са на вашето езиково ниво, например колеги или хора от обучението. Предизвикайте се в продължение на час да разговаряте само на езика, който изучавате. Дори и да изпитвате трудности в началото, не се отказвайте. Когато не можете да откриете подходяща дума или израз да опишете идеите си, опитайте да перифразирате. 

2) Хора, натрупали базови познания:

Пригответе си няколко начални фрази, с които да разчупят леда

Най-голямата трудност при общуване на чужд език е да се направи първата крачка. След това, обикновено разговорът започва да тече естествено, и може да се превърне дори в приятно преживяване за изучаващия езика. За да преодолеете страха си от общуване, опитайте да си подготвите няколко подходящи реплики, с които да се обърнете към своите събеседници. Ето няколко изречения, с които можете да се представите и да обясните какво и къде работите.

Как да се представите:

 • Hello! My name is … Nice to meet you.

За да обясните в коя сфера работите:

 • I am in software development.
 • I work as an HR manager.
 • I am involved in B2B marketing.

За да опишете своите роля и отговорности:

 • I head the/ manage the sales department.
 • I am in charge of the social media account of the company.
 • I am responsible for the training of our new staff.

За да кажете от кога сте в компанията:

 • I've been with the company for two years.

За да минете от развлекателни към делови въпроси:

 • Let's get started.
 • Let's get down to business.

За да ангажирате своя събеседник, можете да го попитате за неговото име, компания и длъжност. Можете да разчупите разговора с въпроси като:

 • “How long have you been a member of this organization?”
 • “What do you love about your job?”

Не се страхувайте да правите грешки

Да допускате грешки по време на разговор е естествена част от процеса на изучаване на всеки език. Всеки разбира, че изучаването на чужд език е огромно предизвикателство – самият факт, че сте се впуснали в това начинание, е повод за гордост. Затова не се притеснявайте да изследвате различни теми, да използвате целия запас, който имате. Ако по време на разговор не разберете казаното, можете да помолите събеседника си да повтори или да перифразира с изрази като:

 • Could you repeat that again please?
 • Could you paraphrase?
 • Could you explain that in another way, please?
 • I’m afraid I didn’t get that.

В случай, че срещнете непозната дума, можете да попитате „What does that mean?”. Така освен че тренирате говоренето, вие обогатявате своя речник.

3) Напреднали:

Запомнете популярни фрази, свързани със сферата

Във всяка бизнес сфера има свой собствен жаргон и популярни фрази. В началото може да ви бъде трудно да навлезете, но веднъж като ги усвоите, можете много лесно да поддържате делови разговор. За да се информирате за тях, потърсете популярни онлайн издания или телевизионни предавания, които са посветени на вашата професия. Така освен че ще обогатите речника си, ще бъдете постоянно информирани за последните новости във вашата сфера на интерес. Друг полезен източник са сайтове като FluentU и Thought.Co: там можете да откриете списък с основните фрази и термини за различни сфери като право, продажби, счетоводство и маркетинг.

Не премисляйте твърде много

Ако слушането, четенето и писането ви са на добро ниво, но не можете да съберете смелост да общувате, използвайте правилото на трите секунди. Изберете си събеседник, с когото бихте желали да завържете разговор, и си дайте три секунди да се обърнете към него. Ако не успеете да се осмелите от първия път, опитвайте отново и отново, докато не ви стане навик.

Много професионалисти изпитват трудности да започнат да общуват с увереност. В BRITANICA осъзнаваме това. Затова часовете в нашите курсове са фокусирани върху подобряване на уменията за устна комуникация. В процеса на работа, курсистите дискутират проблеми по групи и правят екипни проекти – така те се научават да използват английски с познати лица, да се подкрепят и да си помагат в обучението. След края на курса, те са напълно готови да общуват на английски с увереност и удоволствие.

Пълният спектър от обучения, предлагани от BRITANICA. можете да откриете на тази страница