Skip to main content

Английският е канал за комуникация, който свързва хора от различни народности. Той е толкова належащ в бизнес комуникацията, че говорителите от различни държави създават свой собствен вариант на езика. Освен британски и американски английски, езикът има много неофициални вариации като Chinglish (китайски английски), Dinglish (немски английски) и дори Globish (глобален английски).

Въпреки че говорят на един език, хора от различни народности често изпитват трудности да комуникират ефективно. Причината за това са културни бариери като различен стил на комуникация, ценностни системи и език на тялото. При контакт с колеги, клиенти или партньори от друга култура, дори и служители с високо ниво на английски може да се чувстват затруднени да уловят нюансите в комуникацията и да спазват нормите на бизнес етиката. Представяме ви някои от най-често срещаните бариери, които може би възпрепятстват гладкото протичане на работата между вашите служители и техните колеги от чужбина.

Различен модел на комуникация

Различните култури включват и различен стил на комуникация. Култури от типа "high context” култури и “low context” култури. В low context култури, информацията основно се предава вербално и общуването е директно. Това е характерно за повечето страни от западна Европа и Северна Америка. От друга страна, в high context културите, малка част от информацията се изказва в думи. Вместо това, посланието се предава чрез мимики, жестове и езика на тялото. Такъв е стилът на общуване в страните от Близкия и Далечния изток, Африка и Латинска Америка.

Когато служители от low context среда като българската се сблъскат с high context народност, те се чувстват объркани от липсата на официални инструкции и модел на поведение. От  служителите се очаква да работят според ред неписани правила. Често няма ясно дефинирана йерархията, а статута на всеки служител бива загатнат от начина, по който колегите му се обръщат към него. При разговор, българските професионалисти се затрудняват да четат между редовете и да улавят нюансите в казаното.

За да можете да работите успешно с представители на high context културите, можете да развиете своите умения за активно слушане (Active Listening). Всеки път, когато общувате с вашите чуждестранни колеги, се концентрирайте върху това, което казват и се опитайте да вникнете в посланието. Освен върху думите, обръщайте специално внимание на изражението, жестовете и езика на тялото на вашия събеседник.

Различни ценностни системи

Всяка култура има своята уникална ценностна система, и това влияе на мотивацията на всеки служител. За разлика от западните държави, в източните държави присъства култура на колективизъм, която поставя групата над индивида. В колективистична култура, служителите обикновено работят прекрасно в екип, но представянето им спада, ако бъдат поставени под директно началство  от един мениджър, защото се чувстват некомфортно да поставят един човек над колектива. Представител на такава култура би се чувствал неудобно да описва своите лични качества и постижения в CV или на интервю за работа и би се чувствал неудобно да вземе професионално решение без да се консултира с колегите си.

В азиатските страни формирането на междуличностни връзки често се поставя над изпълнението на отделна задача. Това създава много конфликти в комуникацията на работното място, когато се сблъскат с културата на запада, която се фокусира върху изпълнението на задачи и повишаване на продуктивността. Често по време на комуникация западняците пренебрегват любезности като писане на обръщения в началото на имейл. За тях това е начин да покажат, че уважават заетостта на получателя и не искат да губят време във формалности. Само че подобна постъпка може да се интерпретира като знак на неуважение от колегите от изток.

За да не допуснете грешка, опитайте да поддържате официален тон в разговор или имейл и никога не пренебрегвайте нормите на бизнес етикета. Преминете към фамилиарни обръщения само ако вашият колега направи първата крачка. В случай, че общувате с колеги от западна страна, не приемайте лично техния директен начин на общуване.

Различни методи за изразяване на съгласие и несъгласие

Представителите на различни култури имат различен начин да изразяват съгласие или несъгласие. Във Франция, Германия и Израел се смята, че отворените дебати, където хората откровено изразяват мнението си, са благоприятни за прогреса на компанията. Хора от тези народности са склонни да изразяват несъгласието си директно със силни фрази като „I strongly/completely disagree.” По време на дискусия, избягвайте да приемате негативните аргументи лично, а просто като част от процеса към достигане до решение. От друга страна, в страни като Тайланд или Бразилия, възраженията се изразяват деликатно. Ако събеседникът ви използва израз като „I partly agree.”, това означава, че той не е съгласен с вашата гледна точка.

Отговорът „Да“ има различно значение в различните краища по света. Ако на запад тя означава съгласие, на изток – сигнал, че вашият събеседник следи и разбира какво казвате. Ако колега или партньор от източна Азия отговори на предложение или оферта с изрази като „I will think about it.” или „I will consider your offer/proposal.”, считайте, че сте получили отказ. Подобен е случаят, ако в техния отговор присъства думата difficult – в източна Азия тя се превежда като „невъзможно“.

За да ви помогнем да осъществите комуникацията си по-лесно, без да засегнете своите чуждестранни колеги, ви препоръчваме да последвате следните четири съвета:

1. Внимавайте за езика на тялото

В различните култури съществуват различни норми за това какъв език на тялото е приемлив в бизнес комуникацията. За един американец нормалната дистанция в делова среда е 5 стъпки. За немец или за японец – по-голяма, а за човек от Близкия изток или Латинска Америка – по-малка. Много важно е да съобразите контакта с очи с културата на събеседника си. В западните култури, ако гледате своя събеседник в очите, изглеждате открит и заслужаващ доверие. В източните култури да се взирате в очите на събеседника си се смята за навлизане в неговото лично пространство. За да избегнете грешки, можете да опитате да следвате езика на тялото на събеседника си. Избягвайте да правите жестове с ръце, защото те имат различно значение в различните култури. В някои държави, жест, който използваме в ежедневието като вдигане на палеца, би се сметнал за неприличен в Гърция, Италия и някои азиатски страни.

2. Избягвайте въпроси, които включват двойно отрицание

В различните култури има и различен начин на отговор на негативни въпроси. Ако зададете въпроса „Didn't you send the file?”, представител на западната култура би отговорил „No, I didn't.” или „Yes, I did.” За разлика от това, човек от източна култура би казал „Yes, I didn't.” или “No, I did.” За да избегнете това, избягвайте подобни граматични конструкции.

3. Винаги питайте събеседника си дали има въпроси

Ако ви се налага да общувате с чужденец, особено ако е нисшестоящ / ваш подчинен, не забравяйте да питате дали вашият колега има въпроси. Причината за това е, че в някои култури задаването на въпроси се смята за атака към авторитета на говорещия, което е недопустимо в делова среда. Психологът Пол Блум съветва да перифразирате въпроса „Имате ли въпроси?“  (Do you have any questions?) на „Какви са вашите въпроси?“ (What are your questions?). Така ще предразположите колегата си да изрази ясно, ако не разбира нещо.

4. В случай на грешка, побързайте да се извините

В случай, че ви предстои да общувате с хора от непозната култура, е винаги добре да проучите особеностите на националния етикет. Само че колкото и задълбочена да е подготовката ви, винаги съществува вероятност да сбъркате. Усетите ли, че сте засегнали събеседника си, побързайте да се извините, като обясните, че грешката не е била преднамерена. Ако се извините искрено, и си вземете поука, всяка грешка може да се превърне в ценен урок при бъдещо общуване.

За да помогнем на вашите служители да преодолеят бариерата при общуване с представители на различни култури, обучението в BRITANCA запознава курсистите с техники, които да направят междукултурната комуникацията по-лесна. По време на часовете, ние ги запознаваме с подходящ език на тялото и да използват изрази, които следват нормите на бизнес етикета. Освен това, ние ги стимулираме при общуване да прилагат техниките на активно слушане и емпатия, които ще им помогнат да се поставят на мястото на своите чуждестранни колеги. След това, вашите служители ще приложат наученото на практика като разиграват често срещани ситуации от работното ежедневие.

Ако подобна възможност ви интересува, можете да се свържете с нас на на email: corporate@britanica-edu.org или на телефон + 359 2 466 66 94.