Skip to main content

Една от най-големите трудности, с които се сблъсквате като първокурсник в университета, е как да организирате своето учене. За разлика от обучението по-рано, където денят ви е структуриран, по време на следването си имате много свободно време и можете сами да определяте кога и по колко да учите. Новопридобитата самостоятелност изкушава много студенти да отложат ученето и писането на заданията до последния момент, което води до стрес, намалена концентрация и по-ниски оценки.

За да избегнете изпитната треска, опитайте да организирате времето си така, че да имате време да преговорите материала добре и да се явите на изпита уверени в знанията си. С няколко лесни трика, можете да успеете да превърнете управлението на времето от предизвикателство в своя суперсила.

1) Поставете си S.M.A.R.T. цели

Първата стъпка към успех е да определите в каква посока искате да работите. Целите ви трябва да бъдат важни за вас, постижими и ясно изразени. Ако не успеете да формулирате своите цели максимално ясно, вие няма да знаете в каква посока да насочите усилията си. Това води до несигурност, отлагане и преждевременно отказване. От друга страна, добре изразените цели ви дават стимул и ясен план за действие. Вие се чувствате по-отдадени на целта и сте готови да се борите за нейното постигане докрай. За целта, проверете дали целите ви са S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely).

Specific – честа грешка при формулирането на целта е да опишете целта прекалено общо. Така не сте сигурни какъв е правилният модел на действие, което води до забавяне и отлагане. Когато целта е достатъчно конкретна, вие знаете как да я атакувате.

Measurable – За да бъдете мотивирани да работите по целта в дългосрочен план, трябва да имате модел, по който да измервате своя прогрес.

Attainable – целите, които си поставяте, трябва да са постижими. Докато обмисляте своята цел, трябва да вземете предвид вашите ограничения откъм време, усилия и финансови ресурси.

Relevant – не си губете времето в цели, които няма да допринесат до вашето професионално или личностно развитие. Фокусирайте усилията си върху това, която има значение.

Timely – целите ви трябва да са съобразени с времето, което разполагате. Ако си дадете краен срок за постигането на целта, ще бъдете по-концентрирани и няма да отлагате.

Пример: Вместо „Искам да изкарам високи оценки на следващата сесия.“ напишете „Искам да повиша оценката си на изпита по линейна алгебра с една единица на следващата сесия.“ Така освен цел, имате и план за действие – да фокусирате усилията си върху усвояването на линейна алгебра. Освен това, имате лесно измерим резултат и финален срок, до който трябва да го постигнете.

Когато се фокусирате върху целта си, не мислете само за позитивните фактори около нейното постигане, а си помислете и за евентуални трудности, които може да възникнат и как можете да ги преодолеете. Така гледате на пътя по-реалистично, и ще бъдете готови да посрещнете предстоящите предизвикателства, без това да намали вашата мотивация.

 

 

2) Подредете приоритетите си

"I have two kinds of problems: the urgent and the important. The urgent are not important, and the important are never urgent." - Dwight D. Eisenhower

В университета учите няколко предмета накуп и често можете да се окажете залети от лавина от задачи и да не знаете от къде да започнете. Ключово за такива моменти е дали умеете да приоритизирате своите задачи. В моменти на трудност, вземете пример от бившия американски президент Дуайт Айзенхауер. За да се справи със множеството си задачи, той използва техника, още известна като матрица на Айзенхауер:

  • Разделяте лист на четири графи. В първата написвате всички задачи, които са важни и спешни. След това тези, които са спешни, но не са важни. В третата тези, които са само важни, а в четвъртата – тези, които не са нито важни, нито спешни.
  • Важните и спешните задачи свършвате веднага.
  • Планирате кога да свършите тези, които са само важни.
  • Минавате набързо през спешните.
  • Задачите от четвъртата графа вършите само ако ви остане време.

Така можете да разделите важните от маловажните, и да фокусирате усилията си върху най-належащите проблеми.

3) Преодолейте склонността си да отлагате като се фокусирате върху процеса

Хората, които имат проблеми с отлагането, мислят за резултата, който трябва да бъде постигнат, а не за процеса. По този начин, ученето и работата им се виждат по-трудна и неприятна, и те неусетно започват да се бавят и да я отлагат. За да се преборите с това, се фокусирайте не върху задачата, а върху това колко време ще работите по нея. Вместо да мислите „Ще си преговоря урока.“, си казвайте: „Ще преговарям един час.“ Когато поставите ясна времева рамка около проекта, той ви се струва по-постижим и сте по-малко склонни да отлагате.

4) Структурирайте времето си с техниката на Помодоро

Идеята, че можете да учите ефективно с часове, е мит. Силата на вниманието е ограничена и обикновено губите концентрацията си , ако работите без почивка. За тази цел, можете да се обърнете към техниката на Помодоро. Тя е въведена от италианеца Francesco Cirillo, който се вдъхновява от популярните тогава таймери с форма на домат. Идеята е да разделите работата си на интервали от 30 минути, като прекарате 25 минути в концентриран труд и след това 5 минути си почивате. На всеки 4 изпълнени Помодорота вземате по-дълга почивка от 15-30 минути. Техниката ви позволява да поддържате добър мозъчен тонус през деня и увеличава продуктивността ви.

 

 

5) Не забравяйте да си почивате

Дори и когато сте най-натоварени, не трябва да забравяте да си дадете време за почивка. Освен че ще ви позволи да възобновите силите си, почивката ви помага да учите по-добре. Човек има два модела на възприемане на информация – фокусирано и дифузно. Когато мислите фокусирано, вие сте ангажирани в разсъждаване и съзнателно обмисляне на проблема. При дифузно мислене, вие формирате връзки на подсъзнателно ниво, което се случва, когато се занимавате с нещо, което не изисква съзнателно обмисляне. Ако не си дадете време за почивка, вие не позволявате на мозъка си да възприеме наученото дифузно, което намалява вашето разбиране.

6) Смесвайте различни предмети

Ако имате изпити по няколко различни предмета, опитайте редувате работата си по всеки един от тях. Когато се фокусирате върху една задача за много дълго, стигате до задънена улица. Вашето мислене се изчерпва и вие ставате неспособни да дадете нови идеи, а „рециклирате“ версия на старите. За да избегнете това, работете по метода на interleaving – периодично сменяйте задачите, върху които работите. Честа смяна на дейността поддържа мозъка ви буден и ви помага да погледнете на проблема от нов ъгъл.

7) Не пренебрегвайте физическата активност

Дори и в най-натоварения период на своето учене, продължете с навика си да правите физически упражнения. Аеробичните упражнения като бягане, вървене с бързо темпо и плуване спомагат за развитието и подсилването на нервните окончания в мозъка, което подобрява паметта и концентрацията. Проучване на British Journal of Health Psychology показва, че когато студенти започват да практикуват физически упражнения редовно, това прогонва стреса, намалява консумацията на кофеин, алкохол, и води до по-здравословно хранене и поддържане на добри навици на учене.

Умението за управление за време е ключово за успеха ви като студенти. Затова в Advisers ви даваме полезна информация за това как да управлявате времето си така, че да успеете да предадете всичко навреме. С няколко полезни трика можете да се преборите с навиците си да отлагате задачите и да увеличите своята продуктивност. За повече информация, можете да се свържете с нас на email: denitsa.moralieva@britanica-edu.org или на телефон 02/466 6555. С Advisers, следването в чужбина става постижимо.