Skip to main content

В свят на глобализация, английският се превръща в основен инструмент на бизнес комуникация. Това означава, че броя на хората, говорещи английски като втори език вече надхвърля този на хора, за които английски е майчин език (англофони). В международна среда, англофоните изненадващо се оказват в неизгодна позиция. Поставени сред от хора с втори език английски, те срещат трудности в това да разбират и да бъдат разбрани. Причината за това е, че много от тях, виждайки популярността на английския, не считат за необходимо да научат чужд език. В резултат на това, те не могат да се поставят на мястото на човек с непълни познания и не успяват да преценят как да говорят на ниво, на което да бъдат разбрани. Освен това, те използват жаргонни изрази, фразеологизми и културни референции, които често остават изгубени в превода.

Ако в процеса на работа вашите служители имат контакт с жители на англоговоряща страна, те може би срещат допълнителни трудности в общуването. Често фактът, че разговарят с хора с първи език английски може да ги направи несигурни и да не се чувстват комфортно да покажат пълния размах на техните знания. Тяхната неувереност ги спира да изразяват мнението си, и по време на международни конференции и англофоните доминират разговора през 90% от времето. За да помогнете на своите служители да се освободят от своето притеснение, можете да ги запознаете със следните съвети:

 

 

Бъдете внимателни и дискретни

За човек с втори език английски, да комуникира в делова среда е истинско предизвикателство. Причината за това е, че нюансите в бизнес етикета са особено трудни за усвояване. Не е необичайно български служители да засегнат своите колеги от англоговорящи страни като се изразят прекалено директно или фамилиарно или не използват правилното обръщение. Можете да предотвратите подобни ситуации като отделите специално внимание като репетирате изрази и фрази, които да използвате в ситуации на запознанство, конференции и срещи с международни клиенти. Бъдете изключително внимателни при първа среща с колега или бизнес партньор от англоезична страна и избягвайте неофициален език, освен ако вашият събеседник не го направи пръв. В случай, че допуснете грешка, побързайте да се извините.

Много често допускана грешка при служителите с втори език английски е да формулират молби и запитвания с глаголи като “can” и „want”. Така формулирани, изреченията звучат прекалено директно и дори грубо в професионална среда. За да омекотите тона си, опитайте да въведете модални глаголи като “would”, “could”, “may”. Например:

  • Can I do something? → May I do something?
  • Can you do something? → Could you do something?
  • Do you want to do something? → Would you like to do something?

Когато разглеждате проблеми, можете да избегнете конфликти като използвате пасивно наклонение. При подобни изречения фокусът пада не върху извършителя, а върху действието. Това ще ви позволи да дискутирате случилото се без да посочвате виновник. Например:

  • Someone made a mistake. → A mistake was made.

Включете визуални материали

Можете да си помогнете в комуникацията като въведете визуални материали като картинки, таблица или схема. Това би било особено полезно, ако трябва да обобщят сложна процедура или тенденция. Ако някои от подчинените ви комуникират по-добре писмено, те могат да си помогнат като си изписват подсказки на хартия, или молят своя събеседник да изписва думи и изрази, които не могат да разберат устно. Тази стратегия също би била полезна при работа с азиатски държави като Япония, защото в техните гимназии и училища обучението по английски е силно фокусирано върху четене, писане и граматика, а умението да се изразяват устно е оставено на заден план.

 

 

Ако не разбирате, не се притеснявайте да питате

Най-голямата трудност в комуникацията между хора с първи и втори език английски е, че англофоните рядко получават обратна връзка от своите събеседници. Служители от Франция или източна Азия изпитват огромна трудност да признаят, че не разбират казаното. Така хората с първи език английски не знаят кои фрази или изречения объркват колегите им и това пречи за добрата комуникация между двете страни.

Един от проблемите идват от бързото темпо на говор на англофоните. Когато говори на майчиния си език, човек изговаря 250 думи в минута. Човек с ниво B1/2 на английски може да разбере до 150 думи в минута. В случай, че изпитвате трудности да разберете, помолете да повторят казаното по-бавно и по-силно. За да сте сигурни, че сте разбрали посланието, накрая на разговора можете да обобщите казаното със свои думи.

Учете се от събеседника си

Общуването с човек с първи език английски е предизвикателство, но можете да гледате на него като на възможност да разширите познанията си и да подобрите своя английски. Ослушвайте се специфично за модел на интонация и къде поставят ударенията в изреченията. Ако усвоите това умение, ще звучите много по-естествено и ще комуникирате ефективно.

Комуникацията с човек с майчин език английски е огромно предизвикателство за всеки служител, особено ако се чувства неуверен в своите способности или се притеснява от произношението си. За да помогнем на вашите служители да преодолеят езиковата бариера,  в BRITANICA организираме часовете така, че всеки служител получава шанс да се изкаже. Чрез разиграване на сцени от работното ежедневие и ролеви игри, ние позволяваме на курсистите да репетират ситуациите, които ги правят несигурни. Така те ще могат да бъдат дейни участници във всички конференции и срещи и изразят своите идеи.

Ако желаете да дадете на служителите си увереността да общуват с хора от цял свят, можете да се свържете с нас на email: corporate@britanica-edu.org или на телефон + 359 2 466 66 94. Повече информация за предлаганите програми за корпоративни клиенти ще получите на този линк