Skip to main content

Секцията Writing на изпитите за сертификат на Cambridge е радост за едни и пълен кошмар за други. „Аз не мога да пиша“ - казват вторите и вдигат безпомощно ръце, сякаш това не зависи от тях. Защото писането понякога изглежда като нещо вродено. Или го имаш или го нямаш.

В BRITANICA вярваме, че всеки може да изразява себе си по много начини. И докато в рисуването можеш да правиш всичко и да кажеш, че това ти идва отвътре, в писането има доста конкретни и ясни стъпки, които могат да се предприемат, за да станем експерти.

Мис Лили от BRITANICA Младост ни обяснява, че за да бъде едно есе успешно на изпитите за сертификат на Cambridge, то трябва да бъде структурирано, аргументирано и фокусирано върху темата. За целта има конкретни тактики, които могат да се приложат в писането на текст. В летните курсове Writing Academy*, в които тя преподава, към всяко есе се подхожда в няколко стъпки:

 

  • Brainstorming – класа обсъжда темата и чрез дискусия на английски генерира различни идеи;
  • Free writing – всеки курсист записва своите хрумки, които иска да включи в есето си;
  • Структура – обособява се теза, идеите се структурират по параграфи, всяка идея трябва да бъде аргументирана и завършена смислово, а накрая есето трябва да бъде завършено със заключение;
  • Език – мис Лили дава идеи за това какъв език трябва да се използва, какви конструкции могат да се включат, какви свързващи механизми да има, за да  бъде текстът цялостен, какви „кукички“ (hooks) за хващане на вниманието на читателя да се залагат, как да се използва topic sentence и т.н.
  • Написване и редакция

Мис Лили многократно вижда как практиката помага на курсистите – това, че минават през процеса много пъти го превръща в навик, а оттам и в умение.

Преди две години мой ученик се записа на Writing Academy 3 – The Essay, защото правеше доста грешки при писане – не знаеше как да организира мислите си в текст и какъв език да използва. Първото му есе беше доста хаотично. В процеса на работа всеки път се минава през едни и същи стъпки. Накрая – след две седмици интензивни занимания по 3 часа на ден, беше овладял процеса – първото и последното му есе бяха коренно различни. Израстването беше очевидно.

Същият ученик, който е правил преход от H4 към FCE, сега подхожда по различен начин в ученето си.

В H4 категорично отказваше да прави план, а сега в FCE винаги го прави. И резултатите му на Writing са най-високи.

Освен, че стават по-организирани и намират ползите от планирането, децата развиват и други качества, които им помагат в училище и в живота. Стават по-мотивирани, защото виждат, че с работа и отдаденост се постигат много високи резултати. Децата развиват своята толерантност и способност да обмислят въпросите от различен ъгъл.

 

 

Програмата е доста добра и развива и критичното мислене – например при For and Against essay трябва да аргументираш не само своята гледна точка, а и противоположната. Така децата се научават да бъдат по-толерантни и да виждат през очите на другия. Кара ги да мислят по-абстрактно.

Академията помага за писането на есе на всеки език – принципите са едни и същи и така подобрява резултатите и на матурата, съчинение по литература или при кандидатстване в чужбина. Когато трябва да се аргументират децата успяват да подредят мислите си. Помага им и в бъдещото учене в университет – в България или в чужбина –  в следването има много информация, която трябва да се филтрира, за да подбират основното. Четенето и писането са неразривно свързани и в Writing Academy се овладяват принципите на селектирането на информация.

Учим раздвижено - по двойки, по групи, излизаме навън, играем игри – програмата е разчупена – това отпуска децата и виждат че има смисъл - казва мис Лили в заключение на нашия разговор.

 

 

Ако смятате да се явявате на сертификат и есето ви мъчи – тренирайте. Планирайте, структурирайте и аргументирайте идеите си и бъдете консистентни с темата. Потърсете експертно мнение на някого, на когото имате доверие за обратна връзка и не се страхувайте от грешките – те ни помагат да учим и да прогресираме. И – горе главата – всеки може да се научи да пише, стига да знае точните стъпки. А вие вече ги знаете.

*Лятната програма е разделена в три нива, в зависимост от възрастта и познанията на курсистите:
Writing Academy 1 – The Paragraph - как се структурира параграф
Writing Academy 2 – The Short Essay - академично есе в три параграфа
Writing Academy 3 – The Essay - академично есе в пет параграфа

 

Повече за програмата Writing Academy, научете тук: https://britanica-edu.org/kids-summer-programmes/writing-academy-12-18g