Skip to main content

С течение на времето и наложените промени в бизнеса, очакванията на хората към техните работодатели претърпяват трансформация, която обхваща както служебните постижения, така и взаимоотношенията, които се оказват тясно свързани помежду си. Ето и част от тях:

69% от служителите смятат, че трудовите им договори трябва да са базирани на постигнати резултати, а не на отработени часове.*

Въпреки работата от разстояние и трудното проследяване на броя реално отработени часове, мениджърите и изпълнителните директори в глобален мащаб отчитат 31% увеличение на производителността на своите компании. Това изглежда достатъчна предпоставка за високия процент за служителите, които очакват предоговаряне на трудовите взаимоотношения.

Но за да продължи тази тенденцията за нарастване на продуктивността, служителите трябва да придобият нови знания или да надградят настоящите си. На първо място в списъка с желаните умения са дигиталните, следвани от т.нар. soft skills.

69% от хората искат да надграждат дигиталните си умения след началото на пандемията, а 63% споделят, че обученията и източниците, свързани със soft skills, като работа в екип и problem solving, са от изключително значение.

И като естествено продължение на тези очаквания идват изискванията към работодателите.

74% от интервюираните служители в глобално проучване на Adecco Group посочват, че е важно техните мениджъри да прилагат лидерски подход, фокусиран върху активно взаимодействие със служителите, адаптивност и problem solving.

Настоящите очаквания налагат предприемането на действия, с които както служителите, така и лидерите да се впишат в новото нормално. С курсовете в BRITANICA имате възможност не само за развивате езиковите си знания. Със своята практическа насоченост, те спомагат за придобиване на редица способности като компютърни и презентационни умения, ефективна комуникация, адаптивност, бързо ориентиране в динамична среда и голям поток от информация, и много други. А благодарение на методологията за поставяне на курсистите в реални ситуации от ежедневието и бизнес света, курсовете в BRITANICA са подходящи и полезни както за служители, така и за техните мениджъри.

Можем да организираме курс за Вас и Вашите служители още сега. Свържете се с нашия Мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова ТУК.

*Данните са взети от глобалното проучване на Adecco Group "Resetting Normal: Defining the new era of work".