Skip to main content

Поради увеличената заболеваемост от грипен вирус тип Б се преустановяват учебните занимания във всички училища на територията на областите Варна и Бургас от 4 март (сряда) до 6 март (петък) включително. Дните ще бъдат неучебни и за всички ученици в годишна форма на обучение във филиалите на BRITANICA там.

За курсистите в интензивна форма на обучение ще се провеждат редовни учебни занятия.