Надграждаме емоционалната интелигентност у децата

Много често децата реагират твърде бурно на дадена ситуация, тъй като не разбират правилно защо отсрещният е казал или направил нещо. Те не са свикнали да си дадат време, за да оценят случващото се и да помислят върху него. Затова понякога се сърдят, обиждат се или са тъжни без истинска причина. За да се справят в подобни моменти, е важно още от ранна детска възраст да бъдат насочвани правилно от своите родители и учители как да са по-съзнателни в реакциите си. Така те ще започнат да разпознават и разбират своите чувства и тези на другите и ще развият емоционалната си интелигентност. От нея зависят не само реакциите на децата, но и поддържането на приятелства, споделянето, приемането и даването на подкрепа. Това качество им помага да се справят с различни ситуации, да разрешават спорове, да работят в екип, да откриват слабите си страни и да понасят градивна критика, без да се разстройват. Освен това, развитата емоционална интелигентност прави децата по-осъзнати и по-щастливи.

Важно е възпитаването на този тип интелигентност да бъде съобразено с всеки етап от порастването на децата. Осем-десетгодишните, например, все още най-лесно учат чрез игри, затова в BRITANICA Adventure Camp развиваме именно чрез тях разпознаването и разбирането на емоциите.
Един от начините да улавяме чувствата на околните е като се вгледаме в техните мимики и жестове. Ето някои от активностите, с които в лагера се учим на това:

  • Всяко дете получава изображение на лице, изразяващо дадено чувство. Без да поглежда картата, която му се е паднала, то я поставя на челото си и като в популярната игра „Кой съм аз“ задава въпроси на околните, които виждат картинката. По техните отговори всеки от участниците трябва да познае какво емоционално състояние изразява „неговото“ лице.
  • Друго занимание предизвиква учениците да съединят като пъзел части от нарисувани лица. Така те съпоставят израженията на очите и на устните и откриват тези, които най-добре показват едно и също настроение.
  • Децата са особено ентусиазирани, когато трябва сами да изиграят определено чувство. Разбира се, каквито и да са емоциите, които се опитват да покажат с мимики, заниманието завършва с много смях.

Тези игри тренират сетивата на малчуганите да долавят лесно емоциите на другите, да разграничават нюансите им и да ги назовават правилно. А това им помага да ръководят собствените си чувства чрез мисленето и поведението.

На летния лагер адвенчърите се учат как да се справят с негативно усещане, например реакция на чужди думи или действия, които са възприели като обида.  Картинка на вулкан им показва как обикновеното раздразнение може да се превърне в гняв и да доведе до „избухване“. За да потуши „огненото“ настроение, всяко дете трябва да запомни няколко ясни стъпки:

  • Напомням си, че не бива да засягам другите.
  • Вдишвам дълбоко 3 пъти или броя бавно до 10.
  • Изразявам с думи как се чувствам и какво бих искал да се случи.
  • Моля някой възрастен да ми помогне да разреша проблема.
  • Обръщам внимание на това как се чувствам аз и как се чувства детето срещу мен, след като проблемът бъде разрешен.

Не само целенасочените игри, а и средата, и цялата програма в BRITANICA Adventure Camp предразполагат във всеки един момент малчуганите да развиват социалните си уменията и емоционалната си интелигентност. Работим върху чертите на характера, които ни помагат да общуваме ефективно и да създаваме истински приятелства – търпение, благодарност, уважение, съпричастност, доверие. В лагера децата общуват не само със свои връстници, но и с възрастни (лидерите и скаутите) и действат като екип. Учат английски, играят, спортуват и творят заедно. В тази среда малките приключенци свикват да говорят и слушат ефективно и да постигат компромиси. Така растат по-спокойни, щастливи и уверени, че могат да се справят във всяка ситуация.

За повече информация за BRITANICA Adventure Camp 2019, прочетете тук:
https://britanica-edu.org/camp/adventure

Записването е онлайн:
https://britanica-edu.org/kak-da-se-zapisha

*Местата са ограничени.

ПОДОБНИ

Предизвикателството на 21-ви век: децата да прекарват повече време сред природата. Постижимо ли е?

На BRITANICA Challenger Summer Camp 2019 излизаме от виртуалното пространство и преминаваме към едно - наречено Природа. 

Leadership Camp: За легендарните лидери от планината

Датата 13-ти юли тази година е отбелязана в календара на BRITANICA в наситено син цвят. Посветените в лагерните традиции знаят какво е специалното на този ден и отброяват времето до заветното утро.

ПОПУЛЯРНИ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.