Skip to main content

Холандия – страната на лалетата, велосипедите и вятърните мелници. Страна на иновациите. Страна с една от най-силните икономики в света. Страна, която инвестира много в благосъстоянието на населението. Страна, предлагаща на студентите престижни дипломи от видни висши учебни заведения.

Срокът за кандидатстване в университетите във Великобритания вече мина, но шансовете ви за качествено висше образование в сърцето на Европа съвсем не са намалели. Ако искате да се потопите в очарованието на Холандия и да получите висше образование на високо ниво, тази статия ще ви запознае с особеностите на холандските универститети, както и със стъпките от кандидатстудентския процес.

Защо Холандия?

Холандия е широко позната като една от най-проспериращите страни в Европа по две основни причини:

  • Стратегическото й географско положение допринася за силното развитие на индустрии като енергетика, логистика, информационни технологии и творчески сектор (дизайн, архитектура, медии и онлайн игри). Все повече са инвеститорите и международните предприемачи, които развиват холандската бизнес среда. А това е важна предпоставка за откриване на много нови работни позиции за завършилите в Холандия квалифицирани кадри.
  • Ниските цени на образование в университетите, широкият избор от образователни програми на английски език, както и безвъзмездната финансова помощ от правителството привличат студенти от цял свят. Според проучвания в образователния сектор, висшите учебни заведения в Холандия непрестанно се развиват, което ги нарежда в топ позиции в едни от най-престижните класации за университети в света. Всяка година се прилагат иновативни методи на преподаване, наблягащи повече на практическото усвояване на учебния материал. Успоредно с това се модернизират и учебните бази, което позволява да се работи със съвременна техника и дава на студентите отлични условия за практика.

Research university or university of applied sciences?

Образователната система в Холандия си прилича с тези в други европейски държави, но има и някои важни специфики. В Холандия съществуват два основни типа университети - research universities и universities of applied sciences.

  • Изследователски университети (research universities) – осигуряват академично образование чрез научноизследователски програми. Там бакалавърската програма е с продължителност 3 години, а магистърската - 1-2 години.
  • Университети по приложни науки (universities of applied sciences) - осигуряват професионална подготовка в конкретни области чрез практическо прилагане на знания в различни сфери на дейност - здравеопазване, икономика и други. Освен в метода на преподаване, има разлика и в продължителността на програмите – бакалавърската е 4 години, а магистърската отново е между 1 и 2 години.

И в двата типа висши учебни заведения, студентите получават дипломи на международно ниво - валидни както в Холандия, така и в световен мащаб. 

Как да изберете най-подходящата за Вас специалност?

След избора на университет, следва изборът на специалност. А там разнообразието е огромно! Ако сте се насочили към по-академични специалности като право, медицина, психология, философия - research university е правилният избор. Обучението там е свързано предимно с теория, а за изпитите се изисква много задълбочена подготовка, включваща прочитането и на допълнителни академични трудове. В случай, че искате специалността Ви да има по-практическо приложение, то university of applied sciences, е вариантът, който би отговорил на очакванията Ви. Обучението в такъв университет включва работа по реални проекти за реални компании, което позволява на студентите да приложат на практика всичко научено. Специалностите като мениджмънт, медии, графичен дизайн или маркетинг - допринасят за повишаване на креативността, активността и иновативното мислене на студентите!

Study hard or play hard?

Образователната система в Холандия е базирана на problem-based learning – метод на преподаване, който включва предимно практическо приложение на учебния материал. Според редица специалисти, именно този начин на преподаване е много по-ползотворен за ефективното разбиране на учебния материал, за справянето с проекти и изпити, както и за бъдещото кариерно развитие на студентите. Няма зубрене, няма суха теория – има задълбочено разбиране на материала и екипна работа. Целта на този метод е студентите сами да достигнат до важни за тях изводи, развивайки своето критично и логическо мислене, работа в екип, колаборация, изслушване мнението на другите, но и отстояване на личните позиции. Дори на моменти това да Ви се струва трудно, ако сте постоянни и старателни, отличните резултати няма да закъснеят.

Заинтригувахме ли Ви?

Дойде ред и на най-важния въпрос: Как и кога да кандидатствате за университет в Холандия?

Как – Ще Ви е необходим следният набор от документи – CV, мотивационно писмо, препоръки (от училище и/или работодател), академична справка с оценките от 9. до 12. клас, диплома за завършено средно образование, сертификат за владеене на английски език (CAE, CPE).

КогаКрайният срок за подаване на документи за учебната 2019/2020 година е 1 май 2019 г. Разбира се, възможни са и изключения, но за да се запознаете детайлно с кандидатстудентския процес, се обърнете към нашите консултанти от BRITANICA Advisers. Те ще Ви помогнат с намирането на най-подходящия универститет и най-добрата специалност, а кандидатурата Ви, без съмнение, ще бъде блестяща. 

За повече информация може да се свържете с кариерните ни консултанти на имейл: advisers@britanica-edu.org или телефон: 02 4666 555.