Skip to main content

Според американския психолог Хауърд Гарднър, съществуват 8 типа интелигентност. Всеки от нас притежава и осемте, развити в различна степен. Това е причината да имаме най-любими и най-слаби предмети в училище. Силните си страни пък наричаме естествени заложби.

Осъзнавайки къде сме най-добри можем да учим по-лесно и ефективно, да намерим нови хобита, и дори да започнем да се готвим за професионалното си развитие. Затова и се обърнахме към Елена Георгиева, академичния директор на BRITANICA. Тя изследва типовете интелигентност от години и е привърженик на идеята, че всеки тип ни помага да бъдем по-щастливи и успешни. Заедно с нея ще разкрием редица активности, изпитани от нас в часовете, които можете да прилагате и вкъщи, за да помогнете на детето си да учи и да се развива.

Ще ви разкрием коя интелигентност често се бърка с проява на лоша дисциплина и кои са според нас интелигентностите, ключови за професиите на бъдещето.


1. Logical-Mathematical (Number Smart) – Логико-математическа интелигентност
Математическата интелигентност ни помага да изчисляваме, да използваме абстрактни символи, да правим дедуктивни и индуктивни заключения, да разчитаме диаграми, да разсъждаваме логично и т.н.

Как да разбера дали е силно развита в моето дете
Харесва числата, обича да смята, харесва научни експерименти в детските музеи, космическите кораби и астронавтите.
Какво значи това
Че ще може да извлича информация от текст, да решава логически съждения, да подрежда информация по важност и по хронология.
Как да му помогна да развие допълнително уменията си
Освен очевидното – да го окуражавате да се занимава с математика и точни науки, можете да му помогнете да използва тази интелигентност и в други сфери на обучението и живота си.

Децата с логико-математическа интелигентност обичат да изготвят и следват план. Затова – ако им е трудно да пишат свързан текст – посъветвайте ги да си съставят план, да раздробят текста на малки сегменти, които по-лесно могат да сглобят.

Работим по групи и свързваме текст и картинки.

За да развиете аналитичната им мисъл в други сфери, освен точните науки, ги разпитвайте за това какво мислят за различни произведения – защо героят от филма постъпи така, по какво си приличат и по какво се различават тези двама герои, логично ли завърши филмът и защо.
Една от най-силните положителни страни на този тип интелигентност е, че децата ще искат да разбират фактите, граматичните правила, физичните закони. Затова – ако нещо ги затруднява – напътствайте го така, че да открие само истината. Веднъж намерило логиката, детето ви ще учи много по-лесно.
Hint: В BRITANICA не даваме граматичните правила на готово, а със серия въпроси насочваме учениците сами да достигат до тях. Идеята е да ги разберат и да ги прилагат свободно – като на майчиния си език.

2. Linguistic (word smart) – Лингвистична (вербална) интелигентност
Лингвистичната интелигентност предопределя влечението ни към езика и думите. Помага ни да изразяваме мисли, чувства и сложна материя с думи и да интерпретираме и разбираме чуждата реч.

Как да разбера дали е силно развита в моето дете
Обича книжките и приказките, лесно учи стихчета наизуст, има богат речник за възрастта си
Какво значи това
Лесно му е да учи през думите – като слуша, чете или преписва; има естествена наклонност да пише и учи чужди езици.
Как да му помогна да развие допълнително уменията си
Като го окуражавате да използва езика във всичките му форми – да пише кратки истории; да се аргументира по теми, които са му интересни; да пренапише част от любимата си книжка като сценарии за филм - с диалози и инструкции за актьорите.
Добра идея е и да го насърчавате да си прави mind maps, където с ключови думи ще съумее да обобщава голям обем информация. Така ще учи по-лесно и ще придобие умението да разграничава важната информация от второстепенната. Мисловните карти са комбинация от лингвистичната и пространствената интелигентност.
Hint: В BRITANICA обичаме историите. Освен че ги разказваме и пишем, децата често ги довършват сами като така упражняват речника си и развиват въображението си.

Книгите са неизменна част от образованието в BRITANICA.

3. Spacial/Visual (picture smart)  - Пространствена интелигентност
Визуалната интелигентност е свързана с умението да мислим в образи, или триизмерно. Тя обуславя и артистичните и графични умения, както и въображението. Това е умението да си представиш нещо, преди да го видиш.

Как да разбера дали е силно развита в моето дете
Обича да рисува, впечатлява се от цветове, залепва плакати или картинки по стената си.
Какво значи това
Учи много по-лесно и ефективно „през очите“ с диаграми, рисунки, карти, sketchnotes.
Как да му помогна да развие допълнително уменията си
Освен да развива артистичния си талант рисувайки, детето ви може да използва този тип интелигентност и докато слуша или пише. Например докато слуша урок или текст за упражнение, може да прави скици и диаграми, за да овеществи информация, която може да му се струва по-абстрактна ако само я слуша. При писмени задачи илюстрациите също ще помогнат – може да разглежда визуален материал по темата или да направи колаж с избрани картинки.

Рисуваме постер и предстои да напишем имената на частите от тялото.

Едно интересно упражнение от типа „открийте разликите“, но този път по двойки. Различното от стандартната игра е, че двамата участници държат двете различни картинки и трябва с описание и визуализиране да открият разликите. Това им помага допълнително да развиват въображението си и да си представят нещо, което все още не са видели.
Hint: В BRITANICA често илюстрираме граматиката. Така например, начертавайки времева линия е по-лесно да възприемем кое време за какъв момент се използва. Тази техника може да се използва по всеки предмет в училище.


4. Musical (sound smart)  - Музикална интелигентност
Ритмичност, тоналност, тембър... умението да познаваме компонентите на музиката, да четем ноти, да имитираме звуци; да запомняме, пресъздаваме и различаваме музикални произведения.

Как да разбера дали е силно развита в моето дете
Обича да пее, тактува в ритъм с музиката, успокоява се с нея, иска да свири на инструмент.
Какво значи това
Музиката може да бъде както фон на ученето, така и източник на знание – страхотен и приятен начин да учим чужди езици е със слушане на песни.
Как да му помогна да развие допълнително уменията си
Освен директното развитие на музикалната интелигентност, чрез изучаването на солфеж или инструмент, можете да интегрирате музиката в обучението на детето си. В човека е заложена естествена склонност към мелодията и ритъма. Затова и много по-лесно помним текстове на песни. Окуражавайте детето си да „изпява“ материал, който му е труден, да измисля рими или песнички.

Текст за коледна песен, написан от курсисти.

Интересно упражнение в малки групи е да пуснете популярна песен на децата. След първото слушане заедно извеждат възможно най-много ключови думи, а след второто трябва да възстановят заедно цели фрази.
Hint: В BRITANICA, особено в нивата на по-малките ни курсити, започваме часовете с Hello songs. Това е ясна индикация за децата, че часът е започнал, като преходът от неучебното към учебното време е приятен и забавен. С музиката, децата чуват езика в контекст и запаметяват цели фрази, които после могат да използват свободно.

5. Bodily-Kinesthetic (body smart) - Телесно-кинестетична интелигентност
Умението да развиваме различни физически дейности, двигателната ни култура и сръчността ни се определят от телесно-кинестетичната интелигентност. 

Как да разбера дали е силно развита в моето дете
Ако детето ви обича да се движи, да тича, да практикува спортове; ако обича да прави неща с ръцете си, да майстори, да разглобява играчки.
Какво значи това
На детето ви му е нужно повече движение докато учи. Често този тип интелигентност се бърка с лошата дисциплина, защото детето „не го свърта“.
Как да му помогна да развие допълнително уменията си
Детето има нужда от повече движение и затова е хубаво да спортува. Но има и чудесни начини този тип интелигентност да се интегрира в обучението. Ако на детето му е трудно да се съсредоточи и да чете дълъг текстнарежете текста на части, които трябва да подреди. Движението и допира ще задържат вниманието му. Ако вкъщи не иска да учи думи – нека поставя етикети на предмети, мебели, играчки – така ще се движи и ще запомня по-лесно. Ако му е трудно да се задържи на едно място – нека се изправи докато реже, лепи или подрежда бюрото си.

Интерактивните тетрадки са страхотен начин да ангажираме вниманието на децата.

В клас активните деца могат да се натоварят и с повече отговорности, за да се чувстват полезни и значими – да съберат домашните, да покажат различните кътове на новото дете в групата и т.н.
Hint: В BRITANICA обичаме energizers, особено в сутрешните часове – песни и танци, които ни подготвят за часа. С тях канализираме енергията на децата, които кипят още рано сутрин и събуждаме тези, които едва са отворили очички.

6. Interpersonal (people smart) - Междуличностна интелигентност
Умението да общуваш ефективно с хората, да си социално активен и адекватен, да усещаш настроенията и нагласите на другия, да използваш добре, както вербалния, така и невербалния език.

Как да разбера дали е силно развита в моето дете
Предпочита да играе с други деца, отколкото само; обича да общува, има много приятели
Какво значи това
Детето ви учи чрез общуването и има силно развити социални умения. Способността за работа в екип е сред най-изискваните качества от работодателите.
Как да му помогна да развие допълнително уменията си
С повече занимания в група. Тази е една от най-важните типове интелигентност, които за съжаление не се развиват толкова активно във формалното образование. Най-добре се надгражда с работа по групи – проекти или дискусии. В проектите всеки разбира своето място и роля и се научава да се вписа в колектив без да губи индивидуалността си, а напротив – с нея да допринесе за успеха на екипа.

Заедно е забавно и полезно.

Hint: В BRITANICA играем на една игра за усвояване на граматика, която децата обожават. Казва се People Bingo. Всеки получава разграфен лист с въпроси, упражняващи определената конструкция. Всички стават и започват да задават въпросите един на друг, докато не попълнят с „да“ на всички кутийки и така получат „бинго“. Децата стават, движат се и общуват и усвояват по забавен начин граматиката. 

7. Intrapersonal (self smart)  - Интраличностна интелигентност
Себепознанието ни позволява да рефлектираме върху себе си и да бъдем наясно с мислите, мечтите и амбициите си. Този тип интелигентност позволява и дългосрочно планиране за развитието на личността.

Как да разбера дали е силно развита в моето дете
Обича да си играе и да се забавлява само, води си дневник, предпочита да учи в самостоятелна стая.
Какво значи това
Детето има аналитични способности спрямо собствените си силни черти и зони на подобрение, което е изключително важно за адекватното поставяне на цели. За него е лесно да учи само и не изпитва нужда да съизмерва успеха си с другите.
Как да му помогна да развие допълнително уменията си
Окуражавайте детето да си води дневник, където да записва най-съкровените си мечти и преживявания. Дайте му идея да разсъждава върху действия и чувства на герои на книги или филми – как би реагирал в тази ситуация, как би се почувствал. Това не само ще развие емпатията на детето, но ще му помогне допълнително да се опознае, и да види колко много алтернативи има всяко действие и всяка емоция. Емоционалната интелигентност е ключов фактор във всяко едно общество и тя тръгва отвътре навън – от познаване на себе си към познаване на другия, а креативността се свързва именно с възможността да намерим много решения на даден проблем.
Hint: В BRITANICA от години наблягаме на self-assessment – самооценка. Още от 8-9 годишни децата започват да си водят progress record, където нагледно следят развитието си. Колкото по-големи стават, толкова по-комплексна става тази самооценка. Идеята е децата да бъдат наясно със силните и слабите си страни, за да могат да си поставят обективни цели, които да планират и постигнат. Резултатите са изумителни.

Когато порасна искам да стана... и знам как да го постигна.

8. Naturalist (nature smart) – Натуралистична интелигентност
Този тип интелигентност ни прави особено чувствителни към природата – жива и нежива, към това да разпознаваме времето, да разчитаме знаците на природата, да се зареждаме от нейната сила.

Как да разбера дали е силно развита в моето дете
Обича да играе навън, събира камъчета, насекоми, обича животните и зеленината
Какво значи това
Зарежда се от природата и обича да учи на открито. Много подходящи са зелени училища, лагери и програми с фокус върху занимания на зелено.
Как да му помогна да развие допълнително уменията си
Най-добре за ума и тялото на детето е то да прекарва време сред природата. Вкъщи или в клас тази интелигентност може да се пренесе като се четат и дискутират теми за опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Еко Клубът е основан от ученик на BRITANICA - Радо.

Занимание, което може да бъде много забавно и креативно, е децата да измислят как да използват вече ненужни вещи по друг начин (reuse). Да си направи органайзър от кутията от зърнена закуска или количка от пластмасова бутилка, например, като така даде нов живот на непотребните вещи. Възпитаването на съзнание за рециклиране също е от голямо значение.
Hint: В BRITANICA вече 19 години организираме лагери в планината, където английски, изграждане на характер и скаутски програми се сливат в едно, за да допринесат за съзряването на децата по един естествен път.

8 интелигентности = 8 възможности за по-голям успех на нашите деца. И все пак се връщаме на въпроса на кои от осемте да наблегнем при развитието на децата си. Визията на Елена е следната “По естествен или социален път, децата са изложени на повечето от интелигентностите. Всяко дете е музикално, всяко е кинестетично, натуралистично, лингвистично и т.н. Но интелигентностите, на които не се набляга толкова целенасочено са междуличностната и интраперсоналната. Това са интелигенциите на бъдещето. Ако си наясно със себе си и силните си страни още като ученик, ще избереш и правилния академичен път и кариерно развитие. В момента това е огромен проблем – повечето хора казват, че са избрали специалностите си за висше образование наслуки и не са щастливи от избора си, а това в голяма степен определя целия живот на човека. Междуличностната интелигентност те прави успешен в работата в екип и в решаването на критични ситуации – две умения от огромно значение за професиите днес и утре.“

Прочетете още

Свързани публикации