Skip to main content

Мария, Леа и Вихра разказват за обучението си по английски език в BRITANICA, за прогреса, който имат, и какво са постигнали благодарение на овладяването на езика. Ако и вие искате детето ви да учи английски с лекота и да постига резултати, можете да го запишете в летните и годишните ни програми.

Записването за 2023/2024 година е отворено. Курсовете се провеждат присъствено и ONLINE.

За информация се свържете с нашите филиали: https://www.britanica-edu.org/britanica-offices

 

 

Видео