Skip to main content

BRITANICA Challenger Camp* е незабравимо осемдневно приключение за деца и тийнейджъри от 12 до 15-годишна възраст, което освен знанията ни по английски, ще обогати социалните ни умения и опита ни в отношенията с другите.

  • ще се научим да разпознаваме по-добре емоциите си;
  • ще работим в екип, като се изслушваме и уважаваме мнението на околните;
  • ще подобрим критичното си мислене;
  • ще развием увереността си при вземане на решения;
  • ще повишим своята креативност и концентрацията си.

Ето някои от любопитните активности, с които растем на знания и умения:

 

Откриваме общото помежду си

Развиваме своята наблюдателност и преценката си за хората. В играта Diversity chain трябва да изброим три неща, по които си приличаме с нашите приятели от веригата, и три неща, по които се различаваме. Така ще се убедим, че макар всеки да има своята неповторима индивидуалност, можем да открием и много общи черти помежду си!

 

Действаме като отбор

Тhe Еgg protection е активност, в която всеки отбор получава истинско яйце и трябва да го опази, докато преминава през различни препятствия. Заниманието ни показва основните принципи на доверие, взаимопомощ, вслушване в мнението на другите, загриженост, отдаденост. А тези качества са от изключителна важност, за да можем да градим трайни приятелства с връстниците ни.

 

Изграждаме доверие

Много от заниманията в Challenger Сamp са насочени към Trust building. По време на тези активности споделяме, говорим открито за нещата, които ни тревожат и които понякога ни е трудно да опишем, или пък за тези, които ни радват и вдъхновяват. Учим се на търпение, самоконтрол и как да изразяваме емоциите си.

 

Благодарни сме

През последния ден от лагера си споделяме всичко, за което сме благодарни – We are thankful for... Разказваме си какво сме научили в дните, прекарани заедно сред природата, какво ни е харесало, кое ни е затруднило. Тренираме умението си за правилна самооценка. Споделяме как бихме приложили наученото в друга среда – в училище, в общуването с приятели, в отношенията с родителите ни.

 

Чувстваме сигурност и подкрепа

Нашите лидери на лагера – преподавателите на BRITANICA, са тези, които ни повеждат за ръка, и заедно откриваме много интересни неща за нас самите, за околните, за природата и за света. И всичко, което правим, е забавно и в същото време оставя у нас трайна следа, кара ни да се замислим и ни помага да пораснем на знания и опит.


Записването е отворено! Информация за лагера може да намерите тук: https://britanica-edu.org/camp/challenger
*местата са ограничени