Skip to main content

Citius, Altius, Fortius
Faster, Higher, Stronger (Olympic motto since 1894)

От няколко години BRITANICA провежда Олимпиада между филиалите си. Това е едно предизвикателство към екипите ни в три кръга, което цели да им даде възможност за изява и творческо мислене и за осъществяването на всякакви прекрасни идеи. Наричаме го Олимпиада, защото важно е участието – всяко участие е победа. За учениците, които получават възможност да участват в страхотни проекти, за родителите – защото Олимпиадата се „предава пряко“ във Facebook групите на BRITANICA и родителите успяват да надникнат в класните стаи при децата си; победа е и за екипите, които заедно осъществяват идеите си. Победа е и за голямото семейство на BRITANICA, защото дава още и още добавена стойност на образованието, което даваме.

Citius, Altius, Fortius.

И тъй като Олимпиадата става все по-популярна и се доказа като успешен формат, решихме да залеем с олимпийски дух и нашите курсисти – най-ценният ни, идеен и прогресиращ актив. За първи път се проведе Олимпиада за курсисти в годишна форма на обучение. Тя представлява проект със заглавие „What Makes a Learning Champion”. Задължително условие за да бъде един проект печеливш, е да отговаря на 4 предварително зададени въпроса:

  • How have I developed my intelligences? Write about at least 4 intelligences such as linguistic, musical, visual, logical-mathematical, bodily-kinesthetic, interpersonal, intrapersonal and naturalistic, by studying English at BRITANICA. (Как съм развил/а своите типове интелигентност с BRITANICA? Напиши за поне четири от тях - лингвистична, музикална,  визуална, логичко-математическа, двигателна, интерперсонална, интраперсонална, природна)
  • What challenges have I overcome in the classroom? (Какви предизвикателства съм преодолял/а в класната стая?)
  • Which BRITANICA projects have taught me values, i.e. empathy, kindness, respect, responsibility? (Кои проекти на BRITANICA са ме научили на ценности като емпатия, доброта, уважение, отговорност и т.н.)
  • What project I would be happy to start with BRITANICA that can make a difference? (Какъв значим проект бих се радвал/а да започна с BRITANICA?)

Фокусът беше поставен върху идеите, които децата излагат. А по какъв начин го правят, е въпрос на тяхно желание – есе, видео, презентация, комикс, фото дневник... Курсистите използваха свободно изразните средства, които са тяхна сила, за да предадат в пълнота визията им за тяхното образование. Някои избраха думи, други изображения, трети съчетаха различни медии. Резултатът е 24 прекрасни проекта, които ни показаха какво ценят децата в образованието си, къде можем да наблегнем още повече, как им помагаме да се развият и какво още искат да правят във и извън час.

От години стимулираме развитието на BRITANICA чрез предизвикателства към екипа – колегите преподаватели и администрация. Вече включваме и курсистите. Защото едно от нещата, в които ги възпитаваме е отговорност – към другите, към себе си и към собственото си образование. Така те активно ни показват от какво имат нужда, а ние правим всичко, за да сме на висотата на техните очаквания. Връх, който изкачваме заедно.

Без повече отлагане нека да обявим лауреатите на Олимпиадата. Първенците на първата ученическа Олимпиада са:

  • Първа награда – Емили Джонкова – филиал Люлин, с преподавател Мария Даракова (печели ваучер за летен лагер с BRITANICA). Проектът на Емили представлява аудио-визуална презентация, под формата на диалог. Нейната идея за проект с BRITANICA e Imagination Club – креативни занимания, които да развиват въображението на децата.
  • Втора награда – Юлиян Караджов – филиал Люлин, с преподавател Мария Даракова (печели 50% отстъпка за летен лагер с BRITANICA). Юлиян представи видео, в което включи кадри от ранното си детство, за да покаже пътя, който е изминал. Неговата идея е да организираме дебати, които да се водят от мотивирани и ангажирани наши курсисти.
  • Трета награда – Радослав Балев – филиал Ситняково, с преподавател Елвира Димитрова (печели 50% отстъпка за лятно училище с BRITANICA). Радо написа много лично и емоционално есе, в което описва пътя си с нас. Неговата идея за Еко Клуб, в който децата разискват значими теми свързани с околната среда, е вече факт и Радо планира да продължи с него и догодина.

Подаряваме на лауреатите още знания, преживявания и усвоени умения под формата на летни лагери и училища - защото това можем най-добре и това правим вече 18 години с много любов към нашите шампиони.

Лауреатите се откроиха с това, че отговарят подробно и силно на всички въпроси, че дават добри идеи, че анализират критично своите постижения през годините и знаят точно към какво се стремят, че използват форматите, които са избрали по оригинален начин и с пълната им изразителност.

Очаквайте още за нашите лауреати, както и 10-те най-добри проекти, които ще качим на блога на  BRITANICA с кратко представяне на курсистите, стоящи зад тях. (В азбучен ред това са: Гергана Георгиева, Димана Радева, Катрин Попова, Люба Иванова, Никол Христова, Радослав Станев, Стефани Христова и тримата ни лауреати). Защото на добрите идеи трябва да се дава гласност, а за изпълнението им да се търси отговорност – за да не останат само идеи, а да разцъфнат в проекти, от които ще се родят следващите Learning Champions.