Skip to main content

Английският е официален език на 53 държави, говори се от на 400 милиона души, и е основният език в света на бизнеса. Това го прави ценна придобивка в арсенала на всеки модерен професионалист. Представяме ви 6 причини да изучавате езика – и да не спирате да го надграждате.

1.Растете в кариерата. Когато овладеете английски, вие ще можете да партнирате с колеги от цял свят, да участвате в срещи и преговори, да блеснете с уменията си във вълнуващи международни проекти.

2.Получавате достъп до нови познания. Можете да четете журнали, доклади и статии с професионална насоченост и да сте винаги информирани за последните новости във вашата сфера на интерес. С английски вие обогатявате своята обща култура и ставате още по-успешен в своята професия.
 

3. Можете да пътувате навсякъде.  Надграждайки английския, вие можете да се справяте с много ситуации, в които попадате по време на екскурзия или командировка в чужбина: резервиране на полет, поръчване в ресторант, правене на покупка в магазин.

4. Ставате по-добър комуникатор. Обучението по английски включва много разиграване на ситуации и ролеви игри. Така вие изучавате изкуството на водене разговор на общи теми – ключово умение във всяка сфера на живота. Ако изучавате бизнес английски, вие усвоявате етикета на корпоративния свят и воденето на официална кореспонденция.
 

5.Развивате важни личностни умения. По време на своето обучение, вие не просто учите лексика и граматика, но и участвате в групови проекти и правите презентации. По този начин вие развивате важни умения като колаборация, умения за работа в екип и говорене пред публика.

6.Създавате ценни професионални контакти. Докато се обучавате, се срещате с хора от най-различни професионални среди. Участвате в дискусии, чувате различни гледни точки и създавате познанства, които скоро могат да се превърнат в партньорства.
 


За нас в BRITANICA е много важно да помогнем на всеки професионалист да използва английския в своята кариера. Обучението при нас ви дава не само лексика  и граматика, но и много практически проекти. Така, освен че надграждате своето ниво по английски, вие развивате важни личностни умения, които ви помагат да станете още по-успешен на работното място.

Пълният набор от курсове ще откриете на тази страница