Skip to main content

Подготовката на кандидатура за чуждестранен университет е много натоварваща за всеки зрелостник. Вероятно това е един от първите пъти, когато трябва да движите няколко процеса едновременно, да спазвате срокове и да следвате сложен план. Дори и да изпитвате трудности по време на процеса, не се отчайвайте: екипът на BRITANICA Advisers е тук да ви помогне да изготвите перфектния план за работа. Ето и няколко практически съвета как да планирате своето време.

1) Превърнете желанието в работеща цел

Ключова стъпка към успеха не е просто в това каква цел си поставяте, но и как я формулирате. Неясно изразена цел ви дава само посоката, но не ви казва какви действия да предприемете. За да бъде намерението ви истински работещо, то трябва да ви дава и детайли като краен срок, критерий за успех и какви да бъдат следващите ви стъпки. Ако се затруднявате, можете да следвате модела S.M.A.R.T.(Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound):

 • Specific: Ясно ли изразявате целта си? Добре формулирана цел ви оставя с усещането, че знаете точно какво искате да постигнете и какви действия трябва да предприемете.
 • Measurable: Как ще разберете, когато вашата цел е постигната? Задаването на ясни параметри ще ви позволи не просто да разберете дали сте успели, но и да следите своя прогрес.
 • Attainable: Можете ли да постигнете своята цел? Ако си поставите нереалистична цел, вие не просто се обричате на провал, но и вашата самооценка може сериозно да пострада.
 • Relevant: Свързана ли е с това, което искате всъщност? Не пропилявайте време и енергия в преодоляване на излишни препятствия.
 • Тime-bound: Докога трябва да сте готови? Ще избегнете излишното отлагане, ако си поставите ясен краен срок.

Например:

–  „Искам да бъда приет в специалност Business & Management в британски университет.“ изразява просто желание.
–  „Искам да подготвя успешна кандидатура преди срока за кандидатстване, която да ми осигури прием в специалност Business & Management в британски университет.“ ви дава измерител за успех, краен срок и ви казва какво точно трябва да направите, за да постигнете целта си – да подготвите добра кандидатура навреме.

2) Планирайте отзад напред

След като формулирате целта си, идва ред да създадете план с конкретни стъпки. Проучване на Peking University HSBC Business School открива, че планирането отзад напред или backward planning води до най-успешни резултати. Идеята е да започнете да планирате от финалната дата, като изброите всичко, което трябва да свършите дотогава. След това разделяте оставащото време на по-малки стъпки и срокове.

Силата на техниката на backward planning се крие във вашето въображение. Когато започнете да планирате отзад напред, вие рисувате в съзнанието си картина на успех, която ви дава мотивация да продължите дори и когато срещнете трудности. Нещо повече: когато сравнявате вашата идея за бъдещето с настоящата си позиция, вие можете ясно да разчетете какви пречки ви делят от целта и как да ги преодолеете. Проучването открива още, че участниците, които планират отзад напред, са  по-уверени в себе си и изпитват по-малко стрес по време на процеса.

Можете да изготвите своя backward plan с няколко стъпки:

 • Кога е финалната дата за подаване на кандидатурата? Напишете кои са всички стъпки, през които трябва да сте минали до тогава.
 • Раздробете всяка стъпка на по-малки задачи. Поставете краен срок на всяка една от тях.
 • Разгледайте всяка една от задачите и преценете за колко време можете да я изпълните. Дайте си буфер от няколко дни  в случай на непредвидени обстоятелства.
 • Визуализирайте процеса чрез схеми и изображения. Можете да направите това посредством календар, таблица в Excel, time-line в Word документ или mind map. Ако кандидатурата ви включва спазване на много крайни срокове, можете да използвате online или мобилна апликация като Todoist, която да ви изпраща известия по email. Експериментирайте с няколко различни подхода, докато намерите този, който работи за вас. 

3) Вършете няколко дейности едновременно

Когато движите толкова сложен процес като подготовка на кандидатура, навярно няма да можете да си позволите да вършите задачите си една по една. Ключът към това да свършите много задачи за максимално кратко време е в правилната подредба и добро комбиниране. Ето няколко работещи практики:

 • Не подреждайте задачите си само по спешност, но и по това колко време отнема тяхното изпълнение.
 • Сортирайте това, което трябва да свършите, на принципа важност/скорост. В категорията „важност“ поставете задачите, които трябва да бъдат изпипани до последния детайл. В „скорост“ попадат заданията, където качеството на изпълнение не е такъв фактор и просто трябва да бъдат свършени максимално бързо. Така знаете, че няма да изгубите излишно време върху проблеми, които не са толкова належащи.
 • Ако имате задача, която изисква да мислите творчески (например вашето мотивационно писмо), я комбинирайте със задание,  което намирате за скучно. Редица експерименти показват, че когато сте заети с дейност, която ви отегчава, вашият ум започва да блуждае и вие ставате по-склонни да правите неочаквани връзки между различни идеи. Колкото по-отегчени се чувствате, толкова по-иновативни предложения ще откриете по-късно.

4) Пазете своята енергия

Подготовката на кандидатурата не е спринт, а маратон. За да се справите с натовареността на процеса, трябва да запазите своя тонус до финалната права. Ще съхраните енергията си по-дълго, ако следвате тези стъпки:

 • Вършете работа на интервали – човешкият мозък не е създаден за дълги периоди на концентрация. Оптималният модел на работа е да редувате интервали на труд с интервали на почивка. Например, Помодоро –  популярна техника за увеличаване на продуктивността –  съчетава на всеки 25 минути работа да спирате и да се освежавате. Опитайте няколко различни подхода, докато откриете най-ефективния.
 • Избягвайте да се трудите до изтощение – Хемингуей съветва писатели винаги да спират да пишат, докато все още имат какво да кажат. По този начин съзнанието ви има възможност да си почине и да започне с нови сили на следващия ден. Така ще предпазите мозъка си от претоварване и ще останете свежи до самия финал.

5) След като изпратите кандидатурата: дайте си самооценка

След като предадете всичко е време да направите равносметка. В университета често ще бъдете поставени в ситуация, където трябва да комбинирате работата по няколко проекта едновременно. Ако отделите време да си направите самооценка, преживяното може да ви насочи как да действате друг път, когато сте изправени пред подобно предизвикателство. Можете да направите това с въпроси като:

 • Постигнахте ли успех? Каква оценка бихте си поставили?
 • Успяхте ли да спазите всички крайни срокове? Ако не – каква беше причината? Как ще избегнете това занапред?
 • С коя част от процеса се справихте особено добре? Можете ли да приложите тази техника другаде?
 • Къде срещнахте най-големи затруднения? Успяхте ли да откриете работещи решения?
 • Кои стратегии смятате, че ще запазите? Кои ще „изхвърлите“ от своя арсенал?

Кандидатстването е сложен процес за много зрелостници. Затова  в BRITANICA Advisers правим всичко възможно да опростим процеса така, че нашите кандидати да могат да се справят с всичко навреме. По време на първите консултации с вашия академичен съветник, той ще ви изготви персонализиран план, който отговаря на вашите конкретни нужди. През цялото време на кандидатурата, академичният съветник ще бъде плътно до вас и ще ви помага при всяка стъпка от процеса. С Advisers, вашият план ще достигне до успешно изпълнение.

Прочетете още

Свързани публикации