Skip to main content

Всяка успешна съвременна компания дължи добрия си имидж не само на високото качество на своите продукти и услуги, но и основно на своите служители,  които имат ясна представа за общата ѝ визия и адекватно я представят на клиенти и партньори. Все по-лесно реализуемите чуждестранни партньорства, постоянно увеличаващите се възможности за търговия отвъд граница с разнообразни стоки и услуги, както и появата на множество клонове на международни фирми в България, правят английския език основно изискване за ежедневната работа на огромен брой професионалисти от различни сфери. За бизнес комуникацията на английски обаче е важно не просто владеенето на езика на начално ниво, а и умелото боравене с него в рамките на бизнес преговори, изясняване на условия, презентиране и други.

Колебаете се дали да инвестирате в курс по общ или бизнес английски за Вашите служители? Представяме Ви 5-те основни ползи от тази инвестиция в краткосрочен и дългосрочен план.


Understanding company core values

Изхождайки от сегашния капацитет и постигнати резултати на Вашите служители, си поставяте цели как да бъдете още по-успешни за предстоящия бизнес етап. За да могат да разбират правилно бизнес идеите Ви и адекватно да ги комуникират и имплементират с клиенти и партньори от цял свят, е необходимо служителите Ви да владеят английски език на отлично ниво.


Great individual results = greater company results

Каква роля играят езиковите компетенции за постигане на ключовите KPIs на всеки отделен служител от екипа Ви? Инвестирайки в подобряване на нивото по английски език на Вашите служители, не само ги мотивирате да достигнат тези критерии, но и да продължават да учат и работят над професионалното си усъвършенстване. Подобряването на индивидуалните KPIs е подобряване и на цялостното представяне на компанията Ви.


Time optimization

Когато комуникацията на Вашите служители изисква английски език на ниво, което те не владеят, коства много повече време за тях, както да възпроизведат текст за имейл, например, така и да се подготвят за работна среща или презентация. Това ги прави и не толкова гъвкави в комуникация по телефона и увеличава възможността да не са разбрали информация по начина, по който е изказана от Ваш клиент. Времето, инвестирано в курс по английски език, спестява много часове, прекарани в разрешаване на казуси, заради неразбиране, или в търсене на значението на думи и изрази.


'Win-Win' international partnerships

Комуникирате ли с чуждестранни колеги и партньори? Все повече международни компании инвестират на българския пазар, като същевременно българските фирми градят партньорства отвъд граници. Свързващ мост между два бизнеса от различни части на света е комуникацията на общ език, а най-употребяваният в съвременния бизнес е английският. Ако искате успешно да градите ползотворни партньорства и клиентска мрежа извън България, от изключителна важност е служителите Ви да владеят именно този език.
 

'Together Everyone Achieves More'

Посещаването на групови занимания по английски дава възможност на служителите Ви да работят в екип в неформална среда и да приложат същото в офиса. Това помага не само за тяхното сплотяване като хора, но и за единомислието им като професионалисти.

Доброто владеене на английски език допринася за по-успешни B2B и B2C контакти и подобрява комуникацията между колеги в една динамична мултикултурна среда. Инвестирането в обучение по английски е начинът да предадете правилно Вашата фирмена визия и цели чрез своите служители.

Очаквайте в следващата статия стъпки за избор на подходящ курс за Вашите служители, спрямо техния профил и компетенции.

Повече информация за курсовете по английски език на BRITANICA ще откриете тук.

Прочетете още

Свързани публикации